Monitoring wizyjny dla transportu kolejowego

Zaprojektowany dla rynku kolejowego rejestrator DV-rec zaspokaja potrzeby flot różnego rodzaju – od pociągów dużych prędkości po pociągi podmiejskie czy tramwaje.

DV-rec to przemysłowe urządzenie pokładowe spełniające wszystkie podstawowe normy kolejowe.  

ARCHITEKTURA

 • Rozproszona architektura zapewnia dużą skalowalność i umożliwia łatwą rozbudowę systemu poprzez dodanie dodatkowych urządzeń DVR.
 • Architektura całkowicie cyfrowa. Cały system jest połączony za pomocą centralnej sieci Ethernet i obejmuje kamery o technologii zasilania PoE (Power over Ethernet), co umożliwia prostą instalację i eksploatację.
 • Opcjonalnie zapewnia redundancję sieci.
 • System wyjściowo składa się z 1 rejestratora DVR oraz maksymalnie 12 kamer. Liczba kamer może się zwiększyć, gdy jest to konieczne, poprzez zainstalowanie dodatkowych rejestratorów DVR. Ostateczna architektura jest konfigurowana w zależności od wymaganych parametrów (rodzaj kodowania / kompresji, rozdzielczość obrazu, prędkość zapisu itp.)
 • W obu kabinach maszynisty instalowane są ekrany dotykowe zapewniające podgląd na żywo jak i odtworzenie zarejestrowanego materiału. Możliwe jest też zainstalowanie innych terminali sieciowych (terminale kontroli).
 • DV-rec przetwarza niektóre sygnały pokładowe, m.in. otwartych drzwi i aktywnej kabiny, dzięki czemu automatycznie przełącza się między różnymi stanami.

 

CHARAKTERYSTYKA

REJESTROWANIE MATERIAŁU CYFROWEGO 

 • Format zapisu: H.264, MPEG-4
 • Obsługa szerokiej gamy kamer
 • Zapis we wszystkich rodzajach rozdzielczości i prędkości zapisu wykorzystywanej przez kamerę
 • Nakładanie etykiet na nagrane materiały: numer pociągu, data modyfikacji, numer kamery
 • Automatyczna konfiguracja kamery: rozdzielczość, prędkość, synchronizacja daty/godziny
 • Synchronizacja czasu systemu, z odbiornika GPS (konieczna jest antena zewnętrzna) lub z tymczasowego serwera pokładowego (za pomocą protokołu NTP)
 • Wykorzystanie GPS w celu zapisania pozycji zarejestrowanego materiału
 • Wykrycie zasłonięcia lub manipulowania kamerą
 • Zarządzanie redundancją kilku dysków (RAID1)

PODGLĄD NA ŻYWO I ODTWARZANIE ZAPISANEGO MATERIAŁU W POJEŹDZIE 

DV-rec zapewnia podgląd nagrań na żywo oraz odtwarzanie zapisanego materiału wideo za pomocą urządzenia HMI znajdującego się w obu kabinach pociągu. 

 • Możliwość oddzielnego zarządzania kamerami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zmiana manualna lub automatyczna (za pomocą sygnału otwartych drzwi)
 • Sekwenser do przełączania sygnału każdej grupy kamer: ręczny lub automatyczny (ustawienia czasomierza)
 • Wyświetlanie nagrań: mozaika 2x2, tryb pełnego ekranu (do wyboru)
 • Bardzo małe opóźnienie, możliwe wykorzystanie kamer zewnętrznych jako lusterek wstecznych
 • Kamery śledzenia w dwóch kabinach do rejestracji trasy – wybór automatyczny
 • Monitorowanie funkcjonowania systemu z interfejsu kierowcy

CENTRUM KONTROLI: DV-desk 

DV-desk to zintegrowana aplikacja umożliwiająca pobieranie i odtwarzanie zarejestrowanych nagrań, a także monitorowanie i konfigurację systemu.

 • Filtry pobierania materiału: według numer pociągu, przedziału czasowego, kamery
 • Lokalne zarządzanie funkcją śledzenia – filtry i klasyfikacja
 • Pobieranie materiału poprzez Ethernet lub bezprzewodową sieć WiFi, pobieranie bezpośrenie, wyjmowany dysk SSD z opcjonalną stacją bazową
 • Tryby odtwarzania: jedno nagranie, mozaika NxN, mozaika asymetryczna