Transladem NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Korzyści z wprowadzenia systemu transportu na żądanie:

 • Korzyści dla pasażerów
  • Nowy rodzaj usług transportowych: możliwość dojazdu do miejscowości, do których wcześniej nie docierał transport publiczny
  • Możliwość dokonywania rezerwacji za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych
  • Oszczędność czasu: pojazdy zatrzymują się tylko na przystankach zamówionych przez pasażerów
  • Informacja w czasie rzeczywistym (aplikacja na telefony komórkowe, tablice informacyjne na przystankach, strona internetowa)
Redukcja kosztów
 • Korzyści dla operatora transportu
  • Redukcja kosztów dzięki optymalnemu planowaniu usług
  • Wzrost liczby pasażerów dzięki poprawie jakości usług 
  • Poprawa wizerunku w oczach pasażerów i organizatorów transportu
 • Korzyści dla organizatorów transportu i władz regionalnych
  • Narzędzia analityczne: jakość usług, percepcja ze strony użytkowników itp.
  • Skuteczniejsza kontrola operatorów transportu i redukcja dotacji
  • Rozszerzenie zasięgu usług dla obywateli na nowe obszary
  • Poprawa wizerunku w oczach użytkowników
  • Redukcja zanieczyszczenia środowiska spowodowanego emisją spalin