SIMONS

simons to system monitorowania umożliwiający wykrywanie i śledzenie jednostek pływających, wykorzystujący obrazy satelitarne i kooperacyjne sieci transmisyjne. Pakiet ten skonstruowany jest w postaci modułu procesorowego, który można zintegrować lub połączyć z systemami lub usługami wyższego szczebla i o wyższej wartości dodanej. Architektura wewnętrzna systemu simons oparta jest na połączonych ze sobą niezależnych podmodułach o wysokiej wydajności. simons jest w stanie przetwarzać wszelkiego rodzaju obrazy satelitarne, działać we wszelkiego rodzaju kooperacyjnych sieciach transmisyjnych i obsługiwać wszystkie standardowe formaty danych. Dane wyjściowe z systemu dostarczane są w warstwach informacyjnych publikowanych za pośrednictwem usług sieciowych lub w ramach zaawansowanego systemu nadzoru granic GMV pn. Socrates.

System simons został z powodzeniem wypróbowany w bardzo różnorodnych warunkach operacyjnych. W większości przypadków istniały możliwości bardzo dokładnej weryfikacji działania systemu w terenie. Z ewidentnie praktycznych względów przeprowadzono, między innymi, ćwiczenia polegające na lokalizacji uszkodzonej niewielkiej łodzi z migrantami na pokładzie czy statku podejrzanego o prowadzenie nielegalnych połowów. W obydwu przypadkach informacja dostarczona przez system simons została potwierdzona przez inne środki, którymi dysponują w terenie właściwe służby.