SAE Systemy zarządzania flotą

Systemy zarządzania flotą (SAE) firmy GMV umożliwiają spełnienie zarówno oczekiwań pasażerów – ponieważ ułatwiają rozwijanie zintegrowanej mobilności i udostępnianie wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym – jak i oczekiwań operatorów transportu, którzy pragną zapewnić sobie lojalność klientów przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych.

Dzięki swemu doświadczeniu i innowacyjności GMV jest jednym z najważniejszych na świecie dostawców systemów SAE i informacji pasażerskiej. Z naszych systemów korzysta ponad 400 operatorów transportu w 100 miastach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Malezji, Polsce, na Węgrzech i w Meksyku.

SAE Arquitectura

Systemy SAE stworzone przez GMV mogą być integrowane z innymi narzędziami ITS (opracowanymi zarówno przez naszą firmę, jak i przez innych producentów), takimi jak: systemy planowania i konstrukcji rozkładów jazdy, systemy monitoringu wizyjnego czy systemy sprzedaży i kontroli biletów.

SAE opracowany przez GMV na rynek w USA