radiance System planowania radioterapii śródoperacyjnej

radiance, system planowania radioterapii śródoperacyjnej, który zapewnia poprawę bezpieczeństwa radioterapii śródoperacyjnej dzięki symulowanej wizualizacji wyników leczenia. Specjalista może ustawić parametry i uzyskać przewidywany wynik bez konieczności podejmowania decyzji pod presją podczas operacji.

Rekonstrukcja objętościowa i MPR

Nowoczesny system obrazowania 3D zapewnia wielopłaszczyznową rekonstrukcję (MPR) wysokiej jakości oraz objętościowy obraz narządów w czasie rzeczywistym. Obraz można obracać, przesuwać w prawo i lewo, zbliżać lub oddalać. 

Izodozy nałożone są zarówno na obraz dwu- jak i trójwymiarowy.

Można regulować parametry kontrastu i nieprzezroczystości w celu uzyskania lepszej jakości obrazu i ukazania wybranych obszarów czy szczegółów anatomicznych.

Pacjent może być ułożony w pozycji na wznak lub na brzuchu.

Pomiary

radiance zawiera szeroki zestaw narzędzi do precyzyjnych pomiarów odległości i kątów.

Segmentacja i DVH

Narzędzie do segmentacji pozwala wyodrębnić miejsca szczególnie istotne dla całej procedury, np. obszary, które będą poddane napromienieniu, miejsca, które powinny być osłonięte, czy fragmenty do usunięcie podczas operacji.

Obszary te mogą być zaznaczone na obrazie lub z niego usunięte, symulując wycięty guz. Rozkład dawki w objętości (DVH) oblicza się dla każdego obszaru tarczowego, co pozwala na optymalizację parametrów procedury przed jej rozpoczęciem. 

Symulacja

radiance aplikatory IORT działają według modelu, a użytkownik może nimi manipulować, żeby zidentyfikować punkty wejścia i wyszukać powierzchnie loży guza do naświetlenia. Możliwe jest też uzyskanie orientacyjnej informacji o głębokości i napromienieniu tkanki dla danej średnicy i kąta nachylenia aplikatora lub energii. Onkolog radiolog może opracować najlepsze rozwiązanie przed operacją lub w jej trakcie, skracając czas operacji i ograniczając stres. 

Można załadować na raz kilka opracowań, co pozwala na porównanie różnych scenariuszy dla jednego lub kilku przypadków. Oczekiwany wynik z fazy planowania można także porównać z ostatecznym (rzeczywistym) rezultatem. 

Dozymetria wiązki ołówkowej

Sposób obliczania dawki w radiance  jest oparty na zaadaptowanej i walidowanej wersji algorytmu wiązki ołówkowej (pencil beam), używanego w radioterapii zewnętrznej. 

Ta metoda obliczeń otwiera nową erę w dozymetrii IORT, ponieważ daje dokładny obraz oddziaływania promieniowania na tkankę, umożliwiając osiągnięcie bardziej precyzyjnego wyniku terapii. 

Dzięki radiance możliwa jest także symulacja (planowanie i testowanie) bolusa i ochrony przed promieniowaniem, co znacznie redukuje niepewność całej procedury. 
 

Raporty

Do tej pory jednym z głównych ograniczeń w rozwoju radioterapii śródoperacyjnej stanowił brak jednolitej i całościowej metody dokumentacji procedur, która umożliwiłaby porównywanie wyników i komplikacji. Przy opisie wyników klinicznego programu radioterapii śródoperacyjnej zwykle uwzględnia się czynniki takie jak energie i parametry aplikatora (średnica i kąt).

radiance przechowuje wszystkie dane dotyczące procedury, nie tylko o energii wiązki i parametrach aplikatora, ale także o pozycji i kierunku (w odniesieniu do pacjenta i do akcelaratora liniowego LINAC), jak również informacje o operowanych obszarach i obrazie pacjenta. Dany przypadek można więc odtworzyć stosunkowo łatwo.

Dokumentację można wprowadzić przed leczeniem (w fazie planowania) lub po przeprowadzeniu procedury - z uwzględnieniem wszelkich poprawek w stosunku do pierwotnego planu.  

Grupa robocza

Opracowany plan może być przekazany do innych stacji roboczych. Narzędzia zdalnego wyświetlania umożliwiają udostępnianie planów w czasie rzeczywistym użytkownikom znajdującym się w różnych miejscach.

radiance to narzędzie do komunikacji łączące wszystkich specjalistów IORT – radiologami onkologami, chirurgami, fizykami. Cały zespół (niezależnie od lokalizacji jego członków) ocenia plan przed zastosowaniem go w praktyce, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo całej procedury. 

Próby kliniczne

Próby kliniczne dowiodły, że użytkownicy radiance uzyskują wierny obraz o wysokiej jakości, co pozwala im poszerzyć wiedzę na temat danejj procedury radiooperacyjnej.

Plan radioterapii śródoperacyjnej, niekiedy opracowywany przed operacją, umożliwia symulację różnych scenariuszy, a następnie ich ocenę we współpracy z innymi specjalistami (onkologami, chirurgami, fizykami).