atalaya cyberwywiad - nadzór cyfrowy

Identificar

Media społecznościowe umożliwiają organizacjom nie tylko autopromocję i nawiązywanie kontaktów biznesowych, lecz również śledzenie wpływu, jaki mają udostępniane przez nie informacje, a także skutków opinii wygłaszanych na ich temat i działań podejmowanych przeciwko nim. Oprócz tradycyjnych stron internetowych i serwisów społecznościowych istnieją inne źródła informacji (sieci P2P, kanały IRC, blogi, sieci anonimowe, kontenery tekstu itp.), w których tego typu komentarze i szkalujące wypowiedzi mogą być publikowane i wymieniane między użytkownikami. Mogą się w nich również znaleźć nielegalnie udostępnione dokumenty z poufnymi informacjami na temat organizacji, ich pracowników i klientów.

Aby zapewnić organizacjom lepszą wiedzę o informacjach dostępnych w sieci na ich temat i aby zwiększyć ich ogólny poziom bezpieczeństwa, firma GMV udostępniła swoim klientom usługę cyfrowego monitoringu pod nazwą atalaya.

GMV monitoruje rozmaite źródła w trybie 8 godzin x 5 dni w tygodniu lub w trybie non-stop (24/7), wychwytując przypadkowo bądź celowo publikowane informacje, które mogą zagrażać organizacjom lub szkodzić ich wizerunkowi. atalaya pozwala precyzyjnie wykryć działania takie jak wycieki informacji, phishing, ataki hakerów, oszustwa, szpiegostwo przemysłowe, ataki APT (Advanced Persistent Threats), pharming, spam, wydobycie informacji poprzez włamanie do systemów informatycznych organizacji, a także wykorzystanie danych logowania użytkowników w różnych usługach.

Usługa monitoringu polega na następujących działaniach:

  • odpowiedni dobór źródeł informacji, takich jak wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, blogi, kanały IRC, kanały RSS, kontenery informacji, sieci P2P, specjalistyczne fora, różne sieci publiczne itd.
  • określanie harmonogramu i wzorców wyszukiwania
  • wykorzystanie wybranych specjalistycznych kanałów komunikacji i źródeł informacji
  • centralizacja i przetwarzanie powyższych informacji
  • generowanie powiadomień i sporządzanie raportów
  • dostosowywanie parametrów i harmonogramu w celu uzyskania optymalnych wyników.