antari PRIMARY CARE

Potrzeba decentralizacji, równość dostępu do usług, brak zasobów ekonomicznych i ludzkich – to główne czynniki sprzyjające wdrażaniu Elektronicznego Systemu Opieki Zdrowotnej. W którym kierunku mają się rozwijać systemy zdrowotne, aby były zrównoważone i dostępne dla wszystkich? Zastosowanie teleinformatyki w sektorze zdrowia stanowi rzeczywistą odpowiedź dla tego wielkiego wyzwania.

antari Primary Care to innowacyjne rozwiązanie z zakresu e-zdrowia, łączące nowoczesną medycynę pierwszego kontaktu ze zdalną medycyną, które obejmuje kwestie organizacyjne, zarządzanie zasobami oraz planowanie opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie nowych udogodnień. W ramach medycyny zdalnej system antari Primary Care umożliwia przeprowadzenie diagnostyki na odległość z zastosowaniem testów diagnostycznych pochodzących od różnych producentów, a także zapewnia zarządzanie informacjami klinicznymi w sposób prosty i intuicyjny za pośrednictwem modułu Elektronicznej Karty Klinicznej, zachowując jednocześnie model pracy typowy dla medycyny konwencjonalnej.

antari Primary Care to wszechstronny produkt oparty na standardach umożliwiających integrację z innymi systemami informacji. Został zaprojektowany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki modułowi planowania opieki zdrowotnej możliwe jest zarządzanie usługami i powiązaniami produktu z innymi systemami, co stanowi wyjątkową zaletę wśród tego rodzaju rozwiązań

Dokumentacja