antari HOME CARE

Starzejące się społeczeństwo jest coraz bardziej narażone na choroby przewlekłe. Dzięki technologii lekarz może być bliżej pacjenta leczonego w domu.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia choroby przewlekłe są przyczyną 60% zgonów w skali świata i generują 75% kosztów publicznej opieki zdrowotnej. Tego rodzaju choroby (np. nadciśnienie, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, niewydolność sercowa, choroby serca itd.) znacząco pogarszają jakość życia pacjentów i stanowią przyczynę przedwczesnych zgonów. Mają również poważne skutki ekonomiczne, często niedostrzegane przez rodziny, samorządy i społeczeństwo.

Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w zakresie domowej opieki zdrowotnej może stanowić potężne narzędzie dla sektora zdrowia. Z jednej strony oferuje bowiem elastyczność w dopasowywaniu się do potrzeb pacjenta, a z drugiej maksymalnie wykorzystuje zasoby medyczne i poprawia jakość życia pacjentów.

Domowa opieka zdrowotna umożliwia leczenie pacjenta w domu, co sprzyja jego stanowi psychicznemu i zmniejsza stres dzięki obecności rodziny.

antari Home Care to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające lepszą opiekę i sprawniejszą kontrolę stanu pacjenta, które jednocześnie pozwala zmniejszyć koszty związane z leczeniem chorób przewlekłych