SIGO Zintegrowany System Zarządzania Operacyjnego SIGO opracowany dla Hiszpańskiego Towarzystwa Ratownictwa Morskiego

W obliczu zapotrzebowania ze strony Hiszpańskiego Towarzystwa Ratownictwa Morskiego na aplikacją informatyczną, która obejmowałaby wszystkie istniejące funkcje oraz wprowadzałaby nowe funkcje, niezbędne do bardziej skutecznego działania tej organizacji, narodził się pomysł stworzenia aplikacji SIGO (Zintegrowany System Zarządzania Operacyjnego). Wdrożenie i rozpoczęcie eksploatacji systemu SIGO miało miejsce w 2004 roku.

Projekt stanowi ogólne rozwiązanie o następujących właściwościach:

  • Zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi sytuacji kryzysowych mających miejsce w każdym z ośrodków SASEMAR (Hiszpańskie Towarzystwo Ratownictwa i Bezpieczeństwa Morskiego), poprzez scentralizowany dostęp do danych w celu optymalizacji korzystania z posiadanych środków (jednostki ratunkowe i kadra).
  • Zarządzanie danymi dotyczącymi przepływu statków, uzyskiwanymi przez urządzenia należące do systemu rozgraniczenia ruchu, zainstalowane w portach w Tarifa, Finisterre i Cabo de Gata, oraz danymi wejść i wyjść z portów.
  • Badanie możliwych przemieszczeń zanieczyszczających plam.
  • Badanie możliwych przemieszczeń statków bądź osób zaginionych na pełnym morzu, w zależności od następujących czynników: dane klimatologiczne (wiatr i prądy), lokalne dane geograficzne (pływy morskie) lub dane podmiotów zaginionych (cechy statku/ów, znalezione ubrania lub przedmioty osobistego użytku), w celu optymalizacji czasu i środków stosowanych w operacjach poszukiwań.
  • Zarządzanie kosztami związanymi z zarządzaniem jednostek ratunkowych i kadrą, a także dysponowanie scentralizowaną bazą danych pozwalającą na posiadanie w każdej chwili informacji o wszystkich i każdych z osobna dostępnych środkach.
  • Zarządzanie ekipami i jednostkami, którymi dysponuje Towarzystwo, ich położeniem i godzinami pracy, a także kosztami związanymi z czasem ich użytkowania.
  • Posiadanie informacji o tym, kto i w jakim momencie wykonał jakąkolwiek czynność zarządzania odnośnie wszelkiego rodzaju elementów systemu, gdyż wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem aplikacji zostają zarejestrowane w systemie.
  • Wszystkie ww. czynności są możliwe do zrealizowania w poszczególnych punktach, w których Towarzystwo SASEMAR posiada Ośrodki Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa, za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej i bez konieczności instalowania oprogramowania.

System sieciowy 24x7 o wysokiej dostępności/ wysokiej skalowalności i odporny na uszkodzenia, opierający się na trzywarstwowej aplikacji (Klient użytkownik strony www, Serwer internetowy i Baza danych).

Galeria zdjęć