PA & Intercom Komponenty/Składniki

Komponenty hardwaru wchodzące w skład najbardziej kompletnej wersji systemu PA & Intercom:  

  • Centrala nagłośnienia (R-PA10): główne urządzenie sterujące systemem nagłośnienia. Połączona z siecią Ethernet pociągu, otrzymuje streaming audio z punktów nadawania komunikatów głosowych. 
  • Stanowiska nadawania komunikatów głosowych (CIP): urządzenia pokładowe zainstalowane w niektórych wagonach pociągu, działające jako interfejsy umożliwiające dostęp załogi pociągu i maszynisty do systemu nagłośnienia i komunikacji wewnętrznej.
  • Mikrofon w kabinie maszynisty.
  • Awaryjny intercom IP (ICOM10) zainstalowany w wagonach pasażerskich, pozwalający na komunikowanie się z pasażerami w sytuacjach awaryjnych.
  • Głośniki podłączone za pośrednictwem transformatora do jednej z dwóch linii 100V wychodzącej z centrali nagłośnienia w danym wagonie lub w sąsiednim, stanowiące fizyczne intefejsy do nadawania komunikatów dla pasażerów.
  • Antena i odbiornik GPS/GLONASS (do nadawania automatycznych komunikatów dla pasażerów)