PA & Intercom Systemy nagłośnienia

PA & Intercom to cyfrowy system nagłośnienia i komunikacji wewnętrznej do instalacji w pociągach, umożliwiający:

  • Nadawanie muzyki
  • Nagłośnienie w kabinie maszynisty, centrum sterowania i innych punktach pociągu.
  • Łączność za pomocą interkomów między wszystkimi członkami załogi.
  • Komunikację w sytuacjach awaryjnych między pasażerami i maszynistą oraz pasażerami i centrum sterowania.
  • Automatyczne komunikaty głosowe (następna stacja, możliwość przesiadki, etc.)

System PA & Intercom można dostosować to konkretnych potrzeb klienta, a do jego instalacji wykorzystać istniejące w pociągu okablowanie i urządzenia.