Dyrektor Generalny Secure e-Solutions

Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez

Luis Fernando Álvarez-Gascón ukończył studia magisterskie na kierunku aeronautyka na Politechnice Madryckiej (1987 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie Administracji Przedsiębiorstw w Instytucie Przedsiębiorczości (Executive MBA) i w Szkole Biznesu IESE (Program Zarządzania na Stanowisku Kierowniczym – PDG).

Pracę w GMV rozpoczął w 1986 r. na stanowisku inżyniera projektu i kierownika projektu, realizując zadania techniczne z dziedziny inżynierii systemów, systemów symulacyjnych i nawigacji satelitarnej. Następnie zwrócił swoją karierę zawodową w kierunku działań handlowych i marketingowych, zajmując kolejne odpowiedzialne stanowiska, aż po Dyrektora Marketingu Strategicznego GMV. W 2001 r. został Dyrektorem Generalnym GMV Secure e-Solutions. Od tego czasu kieruje międzynarodową działalnością GMV w obszarze rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dla wielkich firm telekomunikacyjnych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, administracji publicznej, służby zdrowia, przemysłu i innych sektorów.

Aktywnie działa w kilku stowarzyszeniach branżowych: aktualnie jest Wiceprezesem AMETIC (hiszpańskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw z Branży Elektroniki, Technologii Informacyjnych, Telekomunikacji i Treści Cyfrowych), Przewodniczącym Komisji ds. Innowacji AMETIC, Prezesem FEI (hiszpańskiego Forum Innowacyjnych Przedsiębiorstw), członkiem HITEC Hiszpania oraz jednym z 12 członków Komitetu Naukowo-Technicznego hiszpańskiej Państwowej Agencji Badań Naukowych.