Dyrektor Generalny Secure Solutions

Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez

Luis Fernando Alvarez-Gascón skończył inżynierię lotniczą na Politechnice Madryckiej (1987) oraz studia podyplomowe w zakresie Administracji Przedsiębiorstw w Instytucie Przedsiębiorczości (Executive MBA) i w Szkole Biznesu (IESE (PDG).

Pracę w GMV rozpoczął w 1986 r. na stanowisku inżyniera projektu i kierownika projektu w obszarach inżynierii systemów, systemów symulacyjnych i nawigacji satelitarnej. Następnie zmienił orientację swojej kariery zawodowej w kierunku handlowym i marketingowym, zajmując kolejne odpowiedzialne stanowiska, aż po Dyrektora Marketingu Strategicznego GMV. W 2001 r. został Dyrektorem Generalnym GMV Secure e-Solutions. Od tego czasu kieruje międzynarodowym biznesem oferującym bezpieczne rozwiązania dla wielkich firm telekomunikacyjnych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, administracji publicznej, służby zdrowia, przemysłu i innych sektorów.

Działa aktywnie w wielu stowarzyszeniach zawodowych: obecnie jest Wiceprezesem AMETIC (hiszpańskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw z Branży Elektroniki, Teleinformatyki i Treści Cyfrowych) i wiceprezesem Komisji ds. B+R+i CEOE (hiszpańskiej Konfederacji Pracodawców), wiceprezesem think tanku Forum Innowacyjnych Przedsiębiorstw, prezesem Europejskiego Klubu Zarządzania Systemami Informatycznymi (Information Systems Governance European Club) oraz członkiem HITEC Hiszpania. W przeszłości był również sekretarzem stowarzyszenia Proespacio (Hiszpańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmicznego) oraz członkiem komitetu wykonawczego Grupy Technologicznej Obrony i Bezpieczeństwa.