Dyrektor Regionu Azji Południowo-Wschodniej

Marius Stanciu-Manolescu

Carlos López Montero

Carlos López ukończył informatykę na Politechnice Madryckiej (2006 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowego Zarządzania Firmami w Centrum Studiów Ekonomicznych i Handlowych (CECO).

W 2006 r. rozpoczął karierę zawodową w Vodafone España, gdzie pracował jako inżynier oprogramowania. W 2007 r. w ramach Programu Zarządzania Biznesami Międzynarodowymi hiszpańskiego Instytutu Handlu Zagranicznego (ICEX) objął stanowisko doradcy handlowego firm inżynieryjnych i technologicznych w Biurze Gospodarczo-Handlowym Ambasady Hiszpańskiej w Wietnamie.

W 2008 r. przeszedł do GMV obejmując stanowisko dyrektora regionu Azji Południowo-Wschodniej, a w 2014 r. został mianowany Dyrektorem ds. Transportu i Mobilności oraz Dyrektorem Regionu.