Wydarzenia

Marisa 0

2nd MARISA Workshop

Madryt (Hiszpania)

21 maja w Madrycie GMV organizuje warsztaty „2nd MARISA Workshop” w ramach projektu MARISA (Maritime Integrated Surveillance Awareness).

Głównym celem projektu, rozpoczętego w roku 2017, jest integracja Big Data z Fuzją Danych z Wielu Czujników. To innowacyjna technika wykorzystania danych z różnych źródeł w celu uzyskania użytecznych informacji dobrej jakości, w tym przypadku mających zastosowanie w działaniach związanych z bezpieczeństwem na morzu.

MARISA to wynik prac konsorcjum złożonego z 21 firm pochodzących z 9 państw członkowskich Unii Europejskiej pod przewodnictwem włoskiej korporacji Leonardo. Firma GMV jest jednym z członków tego konsorcjum, a jej rola w projekcie jest znacząca. Odpowiada za projekt systemu, opracowanie algorytmów fuzji poziomu 1 i wykrywania anomalii, a także za przeprowadzenie prób integracji i prób operacyjnych.

W trakcie kongresu przeanalizowane zostaną wyniki uzyskane w testach operacyjnych, które przeprowadzono w roku 2018. Ponadto spotkanie pomyślane jest jako forum debaty pomiędzy zainteresowanymi stronami na temat możliwego zastosowania narzędzi i funkcjonalności systemu MARISA oraz na temat jego interoperacyjności z rozwiązaniami dostępnymi obecnie w całej Europie. W ten sposób zebrane zostaną zalecenia i opinie przydatne do przygotowania modeli dostosowawczych systemu MARISA oraz planu jego docelowego wykorzystania.

Więcej informacji

Więcej informacji