Wydarzenia

ITS_0

XIX Hiszpański Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych

Madryt (Hiszpania)

W dniach od 1 do 3 kwietnia GMV weźmie udział w hiszpańskim kongresie poświęconym Inteligentnym Systemom Transportowym, organizowanym przez ITS Hiszpania.

Celem ITS Hiszpania, stowarzyszenia non-profit założonego w 2002 r., jest kontaktowanie ze sobą instytucji publicznych, prywatnych i akademickich zajmujących się inteligentnymi systemami transportowymi w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju różnych rodzajów transportu umożliwiającego skuteczną i bezpieczną mobilność osób oraz towarów.

Do głównych tematów, które zostaną poruszone na konferencji, należą: szybki rozwój systemów kooperacyjnych, autonomiczna jazda, coraz powszechniejsze korzystanie z tak zwanych Big Data, ciągłe doskonalenie systemów informacyjnych w transporcie publicznym, wkład ITS w Smart Cities oraz inicjatywy na rzecz Mobilności jako Usługi (MaaS).

GMV jest z jednej strony sponsorem, a z drugiej również aktywnym uczestnikiem kongresu, biorącym udział w kilku sesjach roboczych:

- ITS w transporcie publicznym: podczas której wraz z TMB zaprezentuje kwestię dostępności w trakcie zbliżania się do przystanków.

- Pojazdy podłączone do internetu: podczas której GMV opisze swój udział w C-ROADS, wspólnej inicjatywie państw członkowskich Unii Europejskiej i operatorów autostrad polegającej na testowaniu oraz wdrażaniu interoperacyjnych i zharmonizowanych usług C-ITS (inteligentnych i kooperatywnych systemów transportowych) w całej Unii Europejskiej.

- Technologia EMV w transporcie publicznym: podczas której GMV przedstawi systemy ITS najnowszej generacji wdrożone w transporcie publicznym na Balearach.

- ITS w pojazdach: podczas której GMV zaprezentuje swoją wizję narzędzi służących do wdrażania bardziej efektywnej jazdy.