IX Międzynarodowa Konferencja na temat Ciągłości Biznesu
24 maj 2016
Madrid

GMV weźmie udział w dziewiątej edycji Kongresu na temat Ciągłości Biznesu organizowanej przez BSI (British Standards Institution).

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną systemy zarządzania wspomagające ciągłość biznesu, oparte na wiedzy i doświadczeniu firm takich jak GMV, które przedstawią wyzwania i trudności procesów zarządzania.

Podczas spotkania zostanie również przedstawiony Raport Horizon Scan 2016 opracowany przez Instytut Ciągłości Biznesu przy współpracy BSI.

Program

Zapisz się


IX Międzynarodowa Konferencja na temat Ciągłości Biznesu