GMV uczestniczy w konkursie ARGOS sponsorowanym przez firmę petrochemiczną Total

ARGOS to 3-letni konkurs organizowany i sponsorowany przez Total przy wsparciu francuskiej Narodowej Agencji Badawczej (ANR)

W skład zespołu Foxiris, któremu przewodzi GMV, wchodzi również portugalska firma IdMind, Centrum Automatyki i Robotyki CSIC oraz Politechnika Madrycka (UPM-CAR)

Wyzwanie ARGOS (Autonomous Robot for Gas & Oil Sites) to przewidziany na 3 lata konkurs sponsorowany i zarządzany przez firmę petrochemiczną Total przy wsparciu francuskiej Narodowej Agencji Badawczej (ANR). Celem konkursu jest wspieranie nowoczesnych rozwiązań robotycznych w przemyśle naftowo-gazowym. Total finansuje pięć współzawodniczących między sobą zespołów wyłonionych w procesie selekcji przeprowadzonym przez ANR. „Naszym celem jest wspieranie rozwoju naziemnych robotów nowej generacji, autonomicznych lub zdalnie sterowanych, zdolnych do poruszania się zarówno po lądzie, jak po platformach wydobywczych na morzu w potencjalnie wybuchowym otoczeniu. Dzięki nim będzie możliwe zmniejszenie narażenia pracowników na sytuacje wysokiego zagrożenia, jak również wykonywanie czynności operacyjnych w miejscach trudnodostępnych czy zapewnienie wsparcia dla pracowników wykonujących czynności kontrolne i konserwacyjne” – wyjaśnia Daniel Plathey, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy TOTAL.

Foxiris

W ciągu ostatnich lat hiszpańska firma technologiczna GMV zidentyfikowała w sektorze robotyki mobilnej nadzwyczaj interesujące możliwości bezpośredniego zastosowania wiedzy nabytej podczas pracy nad systemami nawigacji satelitarnej, awioniką i krytycznymi systemami oprogramowania pokładowego. W ramach tej działalności GMV kieruje pracami jednego z zespołów biorących udział w konkursie ARGOS. Do zespołu należy również portugalska firma IdMind – jako producent robotów, oraz Centrum Automatyki i Robotyki CSIC (hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej) i Politechnika Madrycka (UPM-CAR) – partner akademicki. „Zaprezentowaliśmy robot spełniający wszystkie wymogi konkursu ARGOS. Nasze rozwiązanie FOXIRIS (Flipper-based Oil&Gas ATEX Intelligent RobotIcs System) powstało w wyniku adaptacji znanej, solidnej i dostępnej na ryku platformy RaposaNG firmy IDMind), którą uzupełniliśmy, przy udziale UPM-CAR, o elementy pozwalające na detekcję ultradźwięków i obserwację wizualną” – wyjaśnia Alberto Medina kierujący Działem Robotyki GMV i koordynujący prace zespołu FOXIRIS zakwalifikowanego 10 czerwca przez TOTAL do udziału w konkursie.

FOXIRIS to robot terenowy przystosowany do pracy w różnorodnych warunkach, wodoodporny (stopień ochrony IP67) i przeciwwybuchowy, o napędzie łańcuchowym, udoskonalony przez zastosowanie dodatkowych elementów w postaci: 

  • Gąsiennic przednich i tylnich, pozwalających na poruszanie się po schodach i rurach oraz pokonywanie innych przeszkód. 
  • Ramienia robotycznego wyposażonego w zespół czujników, kamer funkcjonujących w świetle dziennym i w nocy, termowizor oraz matrycę mikrofonową, umożliwiających elastyczne wykonywanie zadań obserwacji optycznej.

Firma GMV i jej partnerzy po raz pierwszy pracują nad naziemnymi systemami mobilnymi dla przemysłu naftowo–gazowego. Tym niemniej, biorąc pod uwagę bogate doświadczenie zespołu w zakresie robotyki kosmicznej, nie ulega wątpliwości, że opracowane przez jego członków rozwiązania robotyczne są wystarczająco zaawansowane do zastosowania w innych obszarach. „Kierowanie tak prężnym zespołem inżynierów o doskonałym przygotowaniu i motywacji to dla mnie powód do dumy” – powiedział na zakończenie Alberto Medina.

Więcej informacji:


Dyrekcja ds. Rozwoju Biznesu, Marketingu i Komunikacji
marketing@gmv.com