System dowodzenia i kontroli opracowany przez GMV dla Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia i Materiałów umożliwia integrację Hiszpanii z ASCA

Od 25 kwietnia do 22 maja Hiszpańskie Wojska Lądowe uczestniczyły w przedsięwzięciu o nazwie Dynamic Front (DVIDS) – międzynarodowych ćwiczeniach prowadzonych przez armię Stanów Zjednoczonych w Europie, których celem jest poprawa zdolności krajów sojuszniczych i partnerskich w zakresie prowadzenia ognia dalekiego zasięgu.

Podczas tych ćwiczeń Pułk Artylerii Polowych Wyrzutni Rakietowych (RALCA) nr 63 Hiszpańskich Wojsk Lądowych dokonał walidacji systemu dowodzenia i kontroli w zakresie wsparcia ogniowego TALOS pod kątem jego integracji ze społecznością ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities).

 

TALOS I

Zdjęcie: Spc. Zachary Stahlberg

TALOS – opracowywany od 2010 roku na potrzeby hiszpańskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia i Materiałów (Dirección General de Armamento y Material – DGAM) Ministerstwa Obrony – to system C4I firmy GMV służący do planowania, prowadzenia i realizacji operacji wojskowej na poziomie taktycznym, pozwalający na integrację różnych funkcji bojowych (dowodzenie, ogień, wywiad, logistyka czy komunikacja). W zakresie funkcji ogniowej pozwala on na integralne zarządzanie cyklem wsparcia ogniowego, a począwszy od swojej najnowszej wersji, wdraża protokół ASCA, który umożliwia jego integrację z systemami wsparcia ogniowego państw sojuszniczych przynależnych do grupy ASCA (USA, Francja, Niemcy, Dania, Włochy, Holandia, Norwegia, Turcja, Wielka Brytania).

Aby dany kraj mógł zostać uznany za członka programu ASCA, należy upewnić się, że zarówno jego krajowy system dowodzenia i kontroli, jak i państwowe przepisy operacyjne (NIOP) są zgodne z interfejsem zdefiniowanym w ASCA.

Proces certyfikacji systemu dowodzenia i kontroli musi odbywać się poprzez wzajemne połączenie systemu kraju kandydującego z systemem państwa członkowskiego ASCA. To państwo członkowskie jest odpowiedzialne za sponsorowanie kraju kandydującego w trakcie procesu. W przypadku Hiszpanii krajem sponsorującym są Stany Zjednoczone.

Podczas tych ćwiczeń TALOS miał już zwalidowane wdrożenie protokołu ASCA w zakresie systemów artyleryjskich dwóch krajów ASCA zgodnie z procedurami ustanowionymi przez normę: systemu AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System) ze Stanów Zjednoczonych oraz systemu FC-BISA (Fire Control Battlefield Information. System Application) z Wielkiej Brytanii.

W ramach fazy poprzedzającej integrację Hiszpanii jako pełnoprawnego członka ASCA oraz w celu uzyskania zdolności operacyjnej, podczas ćwiczeń dokonano integracji hiszpańskiej baterii artyleryjskiej z grupą amerykańskich wojsk lądowych, aby przeprowadzić akcje ogniowe na żywo, z wykorzystaniem systemu TALOS z funkcjami ASCA.

Ćwiczenia, które firma GMV wsparła za pośrednictwem zdalnej pomocy technicznej udzielonej hiszpańskiej reprezentacji, zakończyły się sukcesem i oznaczają faktyczną integrację Hiszpanii jako pełnoprawnego członka ASCA.