GMV usprawnia zarządzanie systemem transportu publicznego w Cascais

Grupa Ruiz podpisała umowę z międzynarodową firmą technologiczną GMV na wdrożenie nowego inteligentnego systemu zarządzania transportem publicznym w mieście Cascais w Portugalii.

W autobusach Grupy Ruiz obsługujących Cascais GMV wykona projekt „pod klucz”, który obejmie system zarządzania flotą (SAE), system informacji pasażerskiej (SIU), pokładowy system monitoringu wizyjnego oraz system eCall, pozwalający na natychmiastowe powiadamianie służb ratunkowych.

Cascais

GMV wyposaży pojazdy w system SAE REC30, który zapewni funkcje lokalizacji i komunikacji pokładowej, z konsolą TFT jako interfejsem kierowcy. W centrum zarządzania ruchem Grupy Ruiz GMV zainstaluje serwer SAE oraz zaawansowane stanowisko operatorskie umożliwiające zarządzanie systemem. Ponadto, zgodnie z warunkami koncesji przyznanej Grupie Ruiz, w gminie Cascais zostanie zainstalowanych 5 dodatkowych stanowisk operatorskich.

Pokładowy system informacji pasażerskiej będzie wyświetlał informacje dla pasażerów na ekranie TFT oraz będzie połączony z wewnętrznymi i zewnętrznymi tablicami LED autobusów. Ponadto GMV zapewni przesył standardowych komunikatów do przystankowych tablic informacyjnych, które nie są przedmiotem niniejszej umowy. System monitoringu wizyjnego obejmie po 4 kamery IP w autobusach typowych rozmiarów i po 3 kamery IP w minibusach. Urządzenie pokładowe SAE REC30 będzie również działać jako pokładowy rejestrator wideo połączony z systemem monitoringu wizyjnego w centrali. Dodatkowo urządzenia peryferyjne systemu SAE wyposażone są w kilka istotnych funkcjonalności, wśród których wyróżnia się zliczanie pasażerów za pomocą czujników przy drzwiach wejściowych i wyjściowych autobusu, dzięki czemu w każdej chwili wiadomo, ilu pasażerów jest w pojeździe.

Projekt obejmuje również wdrożenie systemu eCall we flocie autobusów w Cascais. Dzięki niemu autobusy zostaną wyposażone w system umożliwiający nawiązanie połączenia z centrum powiadamiania ratunkowego 112 w razie wypadku lub na prośbę kierowcy autobusu, co pozwoli służbom ratunkowym na natychmiastową reakcję.