Znaczenie zdalnie gromadzonych danych

W 2016 roku Komisja Europejska mianowała firmę GMV członkiem sieci Copernicus Relay i od tego czasu firma ta odgrywa aktywną rolę w promowaniu korzystania z usług oferowanych przez europejski program obserwacji Ziemi, Copernicus.

Copernicus

Jako członek tej sieci, GMV uczestniczy w wielu spotkaniach branżowych mających na celu rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z aplikacji programu Copernicus. 24 września odbyła się XVII edycja wydarzenia Databeers Málaga – społeczności, która corocznie organizuje spotkania w otwartym i bezpłatnym środowisku networkingowym, podczas których omawiane są tematy związane z wykorzystaniem big data oraz analizy i wizualizacji danych w różnych dyscyplinach.

Prelekcje wygłoszone podczas spotkania – które po raz pierwszy odbyło się online ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią – dotyczyły projektów oraz aplikacji bazujących na otwartych danych i usługach programu Copernicus. Firma GMV przedstawiła referat na temat produktów opracowanych na potrzeby zrównoważonej gospodarki leśnej, w oparciu o dane pozyskane w ramach programu Copernicus, głównie przez satelitę Sentinel 2 oraz inne satelity o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Databeers Málaga to inicjatywa realizowana w ramach spotkania Hackathon Copernicus Málaga (będącego częścią programu hakatonów Copernicus), które skupia programistów, przedsiębiorców i ekspertów tematycznych w celu wspólnego tworzenia nowych aplikacji opartych na danych oraz usługach oferowanych przez programy Copernicus i Galileo. Firma GMV wzięła udział w tegorocznej edycji tego wydarzenia, odbywającej się w Maladze od 18 września do 2 października.

Tegoroczny hakaton postawił przed uczestnikami wyzwanie zmierzenia się z kryzysem klimatycznym z czterech perspektyw: zielonych miast, zrównoważonej i inteligentnej turystyki, zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki oraz następstw pandemii COVID-19. Antonio Tabasco, Kierownik Działu Remote Sensing & Geospatial Analytics w GMV, był członkiem jury konkursu, które wybrało zwycięskie zespoły podczas ceremonii zamknięcia hakatonu.

Program ten, finansowany przez Komisję Europejską, obejmuje około dwudziestu spotkań w różnych miastach w Unii Europejskiej. Hakaton na temat programu Copernicus został zorganizowany przez ETC-UMA (European Topic Centre) oraz Katedrę Zasobów Geotechnicznych dla Gospodarki i Społeczeństwa Uniwersytetu w Maladze, z wykorzystaniem wsparcia zapewnionego przez projekty Horyzontu 2020: CopHub.AC i CoRdiNet.