GMV, siódma grupa przemysłowa w Europie pod względem zatrudnienia w sektorze kosmicznym

W 24. edycji rocznego sprawozdania na temat europejskiego przemysłu kosmicznego, sporządzonego przez Eurospace, podkreśla się pozycję, jaką w ostatnich latach zdobyła w tym sektorze międzynarodowa firma technologiczna GMV, która w 2019 r. odpowiadała za 2,06 % zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin z łącznej liczby 47 895 pracowników (+5,7 %). Pod względem zatrudnienia GMV konkuruje bezpośrednio z firmą RUAG, która jest szóstą co do wielkości grupą przemysłową w Europie w branży kosmicznej, ustępując tylko takim wielkim grupom jak Airbus, Thales, Ariane, Leonardo i OHB. Coroczny raport Eurospace przygotowywany jest przy współpracy wszystkich największych firm i jest uznawany za najbardziej miarodajną analizę sytuacji w sektorze.

Trzy największe grupy przemysłowe, tj. Airbus, Thales i Leonardo, zatrudniają bezpośrednio około połowy ogółu pracowników zatrudnionych w branży kosmicznej, niemniej jednak firmy takie jak GMV tworzą coraz więcej nowych miejsc pracy i dodatkowych mocy produkcyjnych dla europejskiego przemysłu kosmicznego - sektora, który w 2019 r. wypracował łączną sprzedaż w wysokości 8,756 mld euro (wzrost o 2,6% w skali rocznej).

Erospace

Wykresy i dane © Eurospace

Rok 2019 był wyjątkowy dla segmentu kosmicznego GMV. Zdołał on zwiększyć swoje obroty o 30 % w stosunku do poprzedniego roku, co oznacza ponad 140 mln euro przychodu. Od 2015 roku obroty GMV zwiększyły się 2,5 krotnie, dzięki czemu firma mogła zatrudnić nowych specjalistów

Wzrost ten obejmuje wszystkie obszary działalności firmy w sektorze kosmicznym, o 15 do 40 %, a także większość krajów, w których prowadzi ona działalność w branży kosmicznej. Warto zwrócić uwagę na istotny wzrost w Hiszpanii, konsolidację w Niemczech jako drugim kraju w grupie w segmencie kosmicznym, a także znaczny wzrost we Francji, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Wśród przedsięwzięć, które umożliwiły osiągnięcie tych wyników, wyróżniają się programy Galileo i Copernicus, megakonstelacja OneWeb czy projekty na potrzeby Eumetsatu, obserwacji przestrzeni kosmicznej, eksploracji kosmosu i obrony planetarnej.