Dyskusja z ekspertami podsumowująca projekt ScienceItup

Mianem instytucji Big Science określa się międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, które prowadzą projekty związane z obszarem Wielkiej Nauki. W tego typu przedsięwzięcia zwykle angażuje się interdyscyplinarne zespoły specjalistów i duże nakłady finansowe umożliwiające budowę złożonej infrastruktury badawczej. Do najważniejszych instytucji Big Science na Starym Kontynencie należą Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN, Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) czy Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Podczas Big Science Business Forum 2018 w Kopenhadze Carlos Modeas, ówczesny unijny Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji, mówił, że Europa jest potęgą w kwestii wielkiej infrastruktury badawczej. Wskazał również na potrzebę szerszego prezentowania opinii publicznej innowacji, jakie powstają w ośrodkach Big Science, a które zmieniają oblicze nauki i przemysłu, wpływając na codzienne funkcjonowanie każdego z nas.

Instytucje Big Science oferują niespotykane możliwości rozwoju dla naukowców prowadzących w ich obrębie badania, ale warto też zwrócić uwagę na korzyści, jakie ze współpracy przy projektach Wielkiej Nauki odnieść może sektor biznesu. Temu zagadnieniu poświęcony był m.in. cykl miniwykładów ScienceITup organizowany przez Wrocławski Park Technologiczny oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt zwieńczyła sesja Q&A z udziałem przedstawicieli polskich firm z obszaru tech-space, którzy dzielili się swoim doświadczeniem ze współpracy z rynkiem Big Science w zakresie dostarczania technologii i rozwiązań IT. Dyskusję poprowadził Paweł Wojtkiewicz, Dyrektor ds. Sektora Kosmicznego w GMV Innovating Solutions, a uczestniczyła w niej m.in. Krystyna Macioszek, Inżynierka Oprogramowania pokładowego w GMV.

Zapytani o to, co biznes może zyskać na realizacji projektów w obszarze Wielkiej Nauki, prelegenci wymienili przede wszystkim możliwość uczenia się od kompetentnych specjalistów oraz zdobycia doświadczenia w zakresie prowadzenia projektów i zarządzania ryzykiem, a także transfer technologii do innych gałęzi przemysłu. Krystyna Macioszek do tych zalet dodała również pracę przy rozbudowanych i skomplikowanych przedsięwzięciach, które ze względu na interdyscyplinarny charakter i wysokie koszty nie mogłyby być realizowane przez pojedynczą firmę. Jak wspomniała, udział w konsorcjach prowadzących takie projekty pozwala także na nawiązanie i zacieśnienie kontaktów z innymi podmiotami, w przypadku GMV m.in. w branży kosmicznej.

Aby móc pracować przy innowacyjnych programach Big Science, trzeba najpierw takie projekty pozyskać, co najczęściej odbywa się poprzez uczestnictwo w przetargach. Jakie firmy mają szansę wygrać kontrakty z dużymi instytucjami badawczo-rozwojowymi? Zdaniem uczestników dyskusji takie, które powoli i świadomie budują pozycję w branży, są pewne swoich kompetencji i dają poznać się jako eksperci w swojej dziedzinie. Ważna jest także umiejętność pracy w zespole i dla zespołu, który sukces projektu stawia na pierwszym miejscu. Atutem w potencjalnych rozmowach, zwłaszcza dla młodych firm, które jeszcze nie zbudowały swojego portfolio działających rozwiązań, jest również możliwość pokazania produktu lub usługi w formie Minimum Viable Product (MVP), czyli w wersji jeszcze nie finalnej, ale już gotowej do wprowadzenia na rynek.

Satysfakcja płynąca z uczestnictwa w projektach realizowanych przez instytucje Big Science to jedno, ale – jak zauważyli prelegenci – współpraca w obszarze Wielkiej Nauki przynosi również wiele wyzwań. Krystyna Macioszek zwróciła uwagę m.in. na to, że oprogramowanie dla misji kosmicznych jest zarządzane inaczej niż w przypadku systemów IT dla potrzeb naziemnych. Oczekiwana jest tu absolutna niezawodność, a same projekty to z reguły przedsięwzięcia skomplikowane i niepowtarzalne, wymagające umiejętności rozwiązywania trudnych i złożonych problemów, z którymi nikt wcześniej nie miał do czynienia. Jednocześnie – jak stwierdziła programistka – praca przy tworzeniu oprogramowania dla sektora kosmicznego to dla większości zaangażowanych osób źródło ogromnej satysfakcji i motywacja do samorozwoju.

Wszystkie wykłady w ramach cyklu ScienceItup można obejrzeć na stronie internetowej projektu
Transmisja sesji Q&A dostępna jest na profilu Big Science HUB na Facebooku