CDTI, 40 lat innowacji w przedsiębiorczości

Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowej (CDTI) jest filarem, wspierającym sektor przedsiębiorczości w Hiszpanii. Jako instytucja, podległa Ministerstwu Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności, CDTI służy za dźwignię ekonomiczną, jednostkę doradztwa i pomocy w umiędzynarodawianiu dla korporacji, stanowiących hiszpańską tkankę przedsiębiorczości, a także napęd dla współpracy publiczno-prywatnej (CENIT i CIEN).

12 grudnia miało miejsce krajowe spotkanie przedsiębiorstw innowacyjnych – wydarzenie, które zbiegło się z czterdziestą rocznicą powstania tej instytucji. Wydarzenie odbyło się w Narodowym Audytorium Muzycznym w Madrycie i wzięli w nim udział między innymi: minister gospodarki, przemysłu i konkurencyjności Luis de Guindos, który otworzył spotkanie; sekretarz stanu ds. badań, rozwoju i innowacji Carmen Vela, która je zamknęła; sekretarz generalny ds. nauki i innowacji Juan María Vázquez oraz dyrektor generalny CDTI Francisco Marín.

CDTI_I

GMV znalazła się wśród siedmiu firm, wyróżnionych przez CDTI jako przykłady sukcesu w kontekście B+R dla przedsiębiorczości i swoich relacji z tą instytucją. Dyrektor generalny GMV Jesús Serrano podkreślił w swoim wystąpieniu szczególnie ważną rolę CDTI w trajektorii GMV oraz w jej procesie umiędzynarodowienia i wypchnięcia firmy do roli lidera w dziedzinie centrów kontroli komercyjnych satelitów telekomunikacyjnych oraz w rozwoju europejskich systemów nawigacji satelitarnej, systemów operacyjnych w Azji i pre-operacyjnych w Ameryce Południowej i w Oceanii.

Przedstawiciele pięciuset korporacji uczestniczyli w tym wydarzeniu, w którym podkreślano znaczenie innowacji przedsiębiorstw dla hiszpańskiej gospodarki.