Projekt Harmony głównym tematem Spotkania BIG/OPEN/SMALL DATA w Opiece Zdrowotnej

Projekt Harmony głównym tematem Spotkania BIG/OPEN/SMALL DATA w Opiece Zdrowotnej

W ramach udziału w Europejskim Projekcie Harmony, GMV opracowuje platformę Big Data, dzięki której możliwe będzie usprawnienie procesu diagnozowania i podejmowania decyzji terapeutycznych w przypadkach nowotworów krwi. Podczas spotkania pt. Big/Open/Small Data w Opiece Zdrowotnej zorganizowanego przez Uniwersytet w Walencji zaprezentowano wyniki pierwszych sześciu miesięcy prac.

Inmaculada Pérez Garro, Dyrektor Regionu Wschodniego GMV, i współkierujący projektem badawczym hematolog Esteban Morcillo Sánchez, opowiedzieli jak w pierwszej fazie „zaprojektowano i wdrożono strategiczny plan komunikacji, którego celem jest koordynacja działań i ustalenie priorytetów służących do opracowania planu działań w ramach projektu”.    Równolegle do tych działań „zebrano dane z różnych źródeł, które następnie poddano procesowi kontroli jakości, normalizacji i harmonizacji tworząc COMMON DATA MODEL”.

Jak powiedziała dyrektorka z GMV, "to dopiero początek prac, mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ponieważ projekt przewidziany jest na pięć lat. Przez ten czas, pracując w tempie rozwoju technologii, stworzymy platformę, która będzie funkcjonowała przez wiele lat”. W najbliższych miesiącach "zostaną zgromadzone potwierdzone informacje dotyczące tysięcy anonimowych pacjentów oraz zostaną zidentyfikowane istotne informacje służące do oceny sposobów leczenia nowotworów krwi”.

Projekt Harmony głównym tematem Spotkania BIG/OPEN/SMALL DATA w Opiece Zdrowotnej

Harmony to pionierski projekt realizowany w oparciu o nowy model szeroko zakrojonej współpracy naukowej. Uczestniczą w nim specjaliści z wielu różnych dziedzin, wnoszący wiedzę kliniczną, technologiczną i legislacyjną, oraz firmy farmaceutyczne.