Big Data dla personalizacji leczenia osób przewlekle chorych

W ramach projektu PAPHOS firma GMV wykorzystuje swoją znajomość zaawansowanej analizy w celu poprawy warunków życia pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe.

GMV wykorzystuje swoją znajomość zaawansowanej analizy w celu poprawy warunków życia pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe

Technologia opracowana przez GMV dostarczy lekarzom informacji na temat modeli zachowań dotyczących niektórych często występujących schorzeń przewlekłych oraz osób na nie cierpiących. W ten sposób, dzięki pracy wykonanej w ramach projektu PAPHOS, lekarze specjaliści będą mogli personalizować sposoby leczenia osób przewlekle chorych, unikając wystawiania zbyt wielu recept oraz zlecania niepotrzebnych badań, co będzie korzystne zarówno dla pacjentów, jak i dla równowagi systemu opieki zdrowotnej.

W ramach tego projektu, promowanego przez EIT Health, firma GMV weźmie udział w opracowaniu bezpiecznej platformy wykorzystującej technologie analiz predyktywnych i preskrypcyjnych nowej generacji, umożliwiającej wszystkim uczestnikom opieki zdrowotnej przejście z fazy raportów (co się stało?) do fazy predyktywnej (co może nastąpić?) oraz preskrypcyjnej (dlaczego to nastąpi?).

GMV wykorzystuje swoją znajomość zaawansowanej analizy w celu poprawy warunków życia pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe

Dzięki projektowi PAPHOS dane uzyskane w procesie wymiany informacji pomiędzy różnymi szpitalami i systemami medycznymi (przy zastosowaniu techniki eksploracji danych) uzupełnią się i uproszczą, umożliwiając specjalistom podejmowanie decyzji na podstawie stwierdzonych faktów. Jako że 80% kosztów lecznictwa w Hiszpanii to koszty leczenia czterech chorób przewlekłych – nadciśnienia, cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i niewydolności serca – projekt ten, oprócz poprawy jakości życia pacjentów, przyczyni się także do optymalizacji wykorzystania środków.


Cyfrowa transformacja

Główne tendencje technologiczne w zakresie analizy danych, automatyzacji, cyberbezpieczeństwa, inteligentnych społeczności, wielokanałowości i chmury obliczeniowej to rzeczywistość, która już zmienia relacje z pacjentami oraz sposób zarządzania opieką zdrowotną. Są one filarami cyfrowej transformacji sektora medycznego oraz przyczyniają się do poprawy efektywności opieki lekarskiej i do polepszenia współpracy między „klientami” a „dostawcami”. Dodatkowo, umożliwiają pacjentowi przyjęcie postawy aktywnej, podejmowanie decyzji o własnym zdrowiu w oparciu o przedstawiane mu fakty oraz branie odpowiedzialności za te decyzje.

Projekt PAPHOS, popularyzujący cyfrową transformację w dziedzinie przetwarzania informacji sanitarnej, ma na celu opracowywanie danych (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych), które po obróbce przyczyniają się do powstania dowodów klinicznych potrzebnych do podejmowania decyzji. Z uwagi na fakt, że są to dane wrażliwe, GMV działa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Ten ambitny projekt został zainicjowany przez EIT Health, jedną z najważniejszych na świecie inicjatyw w zakresie technologii w opiece zdrowotnej, której częścią jest również GMV. W projekcie PAPHOS, oprócz grupy technologicznej GMV uczestniczą inne firmy, ośrodki badawcze i uniwersytety, takie jak ATOS, Aventyn, Bull, Ceateach, Politechnika w Madrycie, Uniwersytet Grenoble-Alpes, Uniwersytet Piotra i Marii Curie (UPMC) w Paryżu oraz Królewski Instytut Technologiczny (KTH) w Sztokholmie.