Rewolucja technologiczna w sektorze opieki zdrowotnej

Specjalne wydanie IT User na temat rozwiązań GMV dla sektora opieki zdrowotnej

Proces cyfryzacji hiszpańskiego Narodowego Systemu Opieki Zdrowotnej rozpoczęto w latach 90. od informatyzacji niektórych placówek. Aktualnie dla 92% procent pacjentów dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, 86% leków wydaje się pacjentom na podstawie recept elektronicznych a 72% użytkowników ma dostęp do swych dokumentów medycznych przez Internet.

Technologia w opiece zdrowotnej to gwarancja sukcesu. Opieka zdrowotna to jeden z sektorów, w których nowe technologie przyniosły ewidentnie pozytywne rezultaty. Narzędzia technologiczne pomagają w skutecznym zarządzaniu zasobami, przyczyniają się do lepszej komunikacji między pacjentami i lekarzami, poprawy jakości usług oraz pozwalają zredukować bariery i obniżają koszty. ICT będą podstawowym elementem opieki zdrowotnej w przyszłości. Nowoczesne technologie są niezbędne do zrównoważonego rozwoju opieki zdrowotnej wysokiej jakości, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i skoncentrowanej na pacjentach, ogólnie i wszędzie dostępnej oraz opartej na wiarygodnych danych medycznych.

Przy współpracy IT User, GMV opracowała dokument opisujący aktualny stan sektora opieki zdrowotnej w Hiszpanii oraz wynikające z cyfryzacji zmiany oparte na tak zwanych 4P (predykcyjności, prewencji, personalizacji i partycypacji).

Nie należy przy tym zapominać, że czynnikiem niezbędnym dla cyfrowej transformacji opieki zdrowotnej jest cyberbezpieczeństwo. Konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniej ochrony, integralności i bezpiecznego dostępu do danych medycznych.

OPIEKA ZDROWOTNA 4.0: DOSTOSOWANA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I SKONCENTROWANA NA KLIENTACH (Pobierz PDF)

WIDEO Z WYWIADU Z CARLOSEM ROYO (IT USER):