GMV opracowuje informatyczny rejestr broni dla Policji Portugalii na

ridap_1

GMV powierzono zadanie opracowania projektu RIDAP (Cyfrowe Repozytorium broni i ich właścicieli) dla Departamentu ds. broni i materiałów wybuchowych (DAE) Służb Bezpieczeństwa Publicznego (PSP), we współpracy z Urzędem Systemów Informatycznych Biura ds. Systemów Informacyjnych (GSI).

Służba Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi ewidencję broni i ich właścicieli, składającą się z ponad miliona kart. Jest to często przeszukiwana kartoteka, a do tej pory nie była dostępna w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Bronią i Materiałami Wybuchowymi (SIGAE), systemie operacyjnym  umożliwiającym zarządzanie informacją na temat broni i materiałów wybuchowych. Proces pozyskiwania informacji za pośrednictwem kartoteki dostępnej wyłącznie w formie fizycznej był długotrwały i utrudniony, co z kolei w znaczący sposób opóźniało podjęcie stosownych działań przez Służbę Bezpieczeństwa Publicznego.

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu projektu RIDAP, wpisanego w ogólną strategię modernizacji administracji państwowej, Służba Bezpieczeństwa Publicznego mogła spełnić główny cel dematerializacji (poprzez cyfryzację) i zindeksowania tradycyjnej kartoteki, dzięki czemu  stała się posiadaczem stosownie zbudowanego rejestru cyfrowego, wyposażonego w odpowiedni interfejs i łatwego w obsłudze dzięki sprawnej wyszukiwarce. Dodatkowo opracowano serię interfejsów, które pozwalają na zintegrowanie informacji z innymi systemami Służby Bezpieczeństwa Publicznego, w szczególności ze Strategicznym System Informacji (SIĘ) oraz wspomniany wcześniej systemem SIGAE.

Wdrożenie projektu rozpoczęło się w drugim kwartale 2016 roku i zakończyło w pierwszym kwartale 2017 roku i przebiegało w dwóch etapach: i) cyfryzacja i indeksowanie kart zawierających dane o broni i ich właścicielach; ii) opracowanie rejestru cyfrowego, wdrożenie wyszukiwarki oraz aplikacji dla celów integracji systemu.

Podczas realizacji projektu wobec metodyki zarządzania zastosowano elastyczne podejście pozwalające na doskonałą współpracę zespołów GMV i Służby Bezpieczeństwa Publicznego, co w decydujący sposób przyczyniło się do sukcesu projektu.