Zatwierdzono budowę misji PLATO, której celem jest poszukiwanie egzoplanet

21 czerwca br., po trzech latach badań technicznych, Komitet Programu Naukowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zatwierdził realizację misji PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars).

PLATO jest średnią misją naukową wpisaną w program ESA Cosmic Vision 2015-25, której głównymi zagadnieniami będą warunki powstawania planet i pojawienia się na nich życia oraz podstawy funkcjonowania Układu Słonecznego. 

Misja PLATO wystartuje w 2025 r. na pokładzie rakiety Soyuz z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej i przez około 8 lat będzie prowadzić obserwacje z punktu libracyjnego L2 układu Słońce – Ziemia, znajdującego się 1,5 mln kilometrów za naszą planetą. Podczas tranzytów planety obserwowane są tymczasowe spadki intensywności światła gwiazdy. Dzięki temu zjawisku PLATO będzie wykrywać nowe egzoplanety. Poszukiwania obejmą okolice ponad dwustu tysięcy stosunkowo bliskich gwiazd, obejmujących od 10% do nawet połowy sfery niebieskiej. Do obserwacji gwiazd posłużą 24 małe teleskopy i kamery umieszczone na pokładzie PLATO.

PLATO I

GMV uczestniczyło w pracach ekipy pod kierownictwem firmy OHB. Nasza firma przeprowadziła analizę wymogów misji, ocenę analizy misji, określiła parametry szybkich kamer oraz wsparcia operacyjnego misji.

W połączeniu z ziemskimi pomiarami prędkości radialnych, pomiary PLATO pozwolą obliczyć masy, promienie i gęstość badanych planet, dzięki czemu będzie można snuć przypuszczenia o ich składzie chemicznym. Misja obejmie tysiące systemów egzoplanetarnych, poświęcając szczególną uwagę egzoplanetom podobnym rozmiarowo do Ziemi oraz Super-Ziemi, idealnie znajdujących się w takich odległościach od swoich gwiazd, które pozwalają na istnienie wody w stanie ciekłym.

Misja prześledzi również aktywność sejsmiczną obserwowanych gwiazd, umożliwiając opracowanie ich charakterystyki, zawierającej masę, wiek i promień.

Chociaż wiemy, że istnieją miliony różnorodnych planet krążących wokół milionów gwiazd, znalezienie bliźniaczki Ziemi, to jest planety o podobnej masie i wymiarach, na której panują warunki umożliwiające życie, stanowi jedno z największych wyzwań naszego wieku. Być może PLATO ją znajdzie.