GMV prezentuje swe doświadczenia na UITP Summit 2017 w Montrealu

W dniach od 15 do 17 maja GMV uczestniczyła w 62. Światowym Kongresie Transportu Publicznego UITP (Association of Public Transport) w Montrealu.

UITP 2017_II

UITP jest ogólnoświatową organizacją zrzeszającą operatorów, władze publiczne, instytuty badawcze i przedstawicieli przemysłu, którzy są związani z transportem publicznym. Organizacja stanowi platformę ogólnoświatowej współpracy i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Powstała w 1885 r. i liczyła wtedy 63 członków. Obecnie UITP zrzesza 1.400 członków. Siedziba organizacji mieści się w Brukseli w Belgii.

GMV zaprezentowała na kongresie swe rozwiązania dla transportu publicznego, takie jak systemy do zarządzania flotą pojazdów dla transportu miejskiego i międzymiastowego, systemy informacji dla pasażerów i systemy biletowe. W stoisku GMV miały też miejsce pokazy aplikacji ITS dla transportu publicznego.

Specjaliści w zakresie Technologii Transportu Publicznego z GMV wzięli też udział w wielu interesujących spotkaniach, takich jak: „Planning: System, Trip and Mobile Apps”, podczas którego GMV zaprezentowała „GMV Planner powered by DPK”, najnowszy produkt ITS opracowany przez naszą firmę.

GMV Planner to zintegrowana platforma planowania i programowania stanowiąca bardzo skuteczne narzędzie usprawniające zarządzanie transportem publicznym.

UITP 2017_III

W stoisku GMV wydzielono specjalną część poświęconą w całości północnoamerykańskiej filii naszej firmy, Syncromatics, w której przeprowadzono pokazy systemu zarządzania flotą SaaS, specjalnie przystosowanego do potrzeb rynku w USA.

GMV rozpoczęła już przygotowania do udziału w następnej, 63. edycji kongresu UITP, który odbędzie się w Sztokholmie w Szwecji za dwa lata.