GMV prezentuje swe najnowsze rozwiązania w obszarze nawigacji satelitarnej na World ATM Congress 2017

W dniach 7 – 9 marca odbył się w Madrycie piąty Światowy Kongres Zarządzania Ruchem Powietrznym (World ATM Congress 2017), na którym GMV zaprezentowało niektóre z rozwiązań i technologii opracowanych dla sektora lotniczego. W zorganizowanym przez Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) przy współpracy Air Traffic Control Association (ATCA) kongresie wzięło udział ponad 7.000 profesjonalistów ze 130 krajów i 230 wystawców z branży lotniczej. 

W konferencji zatytułowanej „Adaptacja do zmian w ATM – Tworzenie odpowiedniej kultury” („Adapting to Change in ATM- Creating the right Culture”), uczestniczyli przedstawiciele służb żeglugi powietrznej, dostawcy i usługodawcy, którzy mieli okazję do wymiany informacji o najważniejszych realizowanych i planowanych projektach w branży. Równolegle odbyła się wystawa otwarta dla publiczności, na której firmy pokazały najnowsze technologie stosowane w kontroli ruchu powietrznego oraz gotowe produkty dostępne na rynku. Wystawie towarzyszyły sesje robocze i wykłady na temat działań, zmian i wyzwań stojących przed sektorem.

W ciągu ostatniej dekady GMV prowadziło intensywną działalność w zakresie B+R+I w branży lotniczej, co przełożyło się na liczne opracowania i aplikacje mające zastosowanie w obszarze zarządzania ruchem lotniczym, nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz nawigacji powietrznej opartej na charakterystykach (Performance Based Navigation).

Wśród systemów precyzyjnego lądowania opracowanych przez GMV znajdują się: emil, automatyczny system naziemnej inspekcji systemów ILS (Instrument Landing System) i VOR (VHF Omnidirectional Range), stanowiących, odpowiednio, wsparcie radiowe przy lądowaniu i podczas lotu. System ten jest już stosowany na lotniskach Barajas i El Prat, podlegających hiszpańskiemu zarządowi nawigacji powietrznej ENAIRE, i przyczynia się z jednej strony do zwiększenia bezpieczeństw a z drugiej do znacznej oszczędności kosztów.

GMV zaprezentowało również swe narzędzia wsparcia dla nawigacji opartej na charakterystykach z rodziny produktów magic, wśród których możemy wymienić: magicGEMINI – system monitorowania systemów GNSS, używany obecnie, między innymi, przez PANSA (Polską Agencję Żeglugi Powietrznej); magicIFP – aplikacja internetowa pozwalająca na walidację naziemną i w różnych fazach lotu danych pochodzących z systemu SBAS (Space Based Augmentation System) oraz system magicLPV pozwalający na realizację podejść LPV (Localizer Performance with Vertical Guidance).

World ATM Congress 2017_1

GMV zaprezentowało też system magic srx-10i, funkcjonujący już na kilku lotniskach w Hiszpanii, pozwalający na wykrywanie wszelkiego rodzaju zakłóceń, również celowych i zapewnienie wiarygodności i bezpieczeństwa manewrów statków powietrznych opartych na GNSS.

Wspomniane powyżej rozwiązania uzupełniają i wzbogacają ofertę GMV w zakresie produktów wspomagających nawigację satelitarną (GNSS). Nasza firma działa na polu nawigacji satelitarnej od ponad 20 lat i jest jednym z głównych uczestników strategii nawigacji satelitarnej w Europie. Dzięki swej wiedzy i doświadczeniu na tym polu, GMV zajmuje kluczową pozycję w obszarze rozwoju systemów nawigacji oraz aplikacji dla systemów GNSS, GPS, GLONASS, EGNOS i Galileo.