Wręczenie nagród Katedry GMV 2015-2016

Dnia 12 grudnia w Wyższej Szkole Inżynierii Lądowej wręczono dyplomy 82. rocznikowi Inżynierów Lotnictwa Politechniki Madryckiej. Na uroczystości był obecny Dowódca Sztabu Głównego Lotnictwa hiszpańskiego Francisco Javier García Arnáiz.

katedra I

Tradycyjnie już podczas uroczystości wręczono również nagrody „Katedry GMV za doskonałość w specjalizacji kosmicznej” i nagrody „Profesora Juana José Martínez García za doskonałość”. Pierwszą z nich otrzymał Ginés Moreno, od niedawna w GMV, a drugą Íñigo Cortajarena. Obydwie nagrody są przyznawane przez Katedrę GMV. W tym roku wręczył je laureatom Manuel Pérez Cortés – dyrektor generalny Homeland Security and Defense GMV.

4 listopada Manuel Pérez uczestniczył we wręczeniu nagród najlepszym absolwentom wszystkich specjalizacji studiów pierwszego stopnia Inżynierii Lotniczej Polityki Madryckiej z trzeciego rocznika. Nagrodę „KATEDRA GMV” przyznano absolwentowi nauk i technologii kosmicznych Íñigo Fernández Imaña, który otrzymał również nagrodę za najlepsze wyniki w nauce.

Katedra GMV to inicjatywa powstała w 2004 r. przy współpracy Politechniki Madryckiej (UPM) i Wyższej Szkoły Inżynierii Lotniczej (ETSIA). Zadaniem katedry jest promowanie współpracy naukowej między GMV i ETSIA w zakresie nauczania (przede wszystkim na studiach drugiego stopnia i doktoranckich) i prac badawczo-rozwojowych.