GMV udziela swej technologii dla działań w zakresie integracji i równości

Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie uruchomił stronę internetową Obserwatorium Równości, na której studenci, naukowcy i inni pracownicy uniwersytetu pracujący na polu dążenia do równości i integracji poprzez edukację będą mogli znaleźć użyteczne środki i informacje.

Jednym z zadań realizowanych przez Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (UAB) jest opracowanie planów działania mających na celu poprawę sytuacji grup narażonych na to, że znajdą się w trudnej sytuacji ze względu na płeć, niepełnosprawność czy sytuację finansową i społeczną. Na Uniwersytecie działa Obserwatorium Równości, które na swej stronie internetowej udostępnia użyteczne środki i informacje studentom, naukowcom i innym pracownikom Uniwersytetu pracującym na polu dążenia do równości i integracji poprzez edukację.

Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie uruchomił stronę internetową Obserwatorium Równości, na której studenci, naukowcy i inni pracownicy uniwersytetu pracujący na polu dążenia do równości i integracji poprzez edukację będą mogli znaleźć użyteczne środki i informacje.

GMV współpracuje z UAB w aspektach technologicznych, dzięki czemu strona internetowa Obserwatorium jest użytecznym narzędziem pozwalającym na wizualizację i uwrażliwienie na różne formy nierówności i dyskryminacji, dostarczającym informacji na temat działań i środków opracowanych w celu ich zwalczania. Współpraca między obydwoma instytucjami zaczęła się w 2004 r., kiedy to GMV opracowała portal korporacyjny i intranet Uniwersytetu, z nowym systemem zarządzania treściami dla edytorów.

Nowa strona internetowa, która została już w pełni uruchomiona, zawiera narzędzia technologiczne pozwalające na wielokanałową wizualizację (na komputerach, tabletach, w telefonach komórkowych, etc.). Szata graficzna strony jest nowoczesna i przyjazna, skoordynowana z wizerunkiem uniwersytetu na jego głównej stronie internetowej. Użytkownicy strony najbardziej cenią sobie jej dostępność, solidność, intuicyjny i przejrzysty rozkład oraz cyberbezpieczeństwo platformy.

Wyszukiwanie treści na stronie jest łatwe i proste. Obserwatorium udostępnia na niej środki pomagające na rozpoznanie sytuacji nierówności, które mogą mieć miejsce w kampusie oraz, na przykład, dokonać porównań z sytuacją w innych krajach.