GMV łączy swój niemiecki oddział działający w sektorze lotniczym i kosmicznym ze spółka INSYEN AG

GMV GmbH - niemiecki oddział GMV działający w sektorze lotniczym i kosmicznym, oraz INSYEN AG -  niemiecka firma będąca liderem w obszarze operacji kosmicznych, podpisały umowę fuzji, zawiązując spółkę GMV-INSYEN AG, która zostaje włączona do grupy kapitałowej GMV.

GMV posiada filię w Darmstadt w Niemczech od 2009 r., chociaż kontakty firmy z tym krajem sięgają roku 1984, kiedy to podpisała ona pierwszy kontrakt z European Space Operation Center (ESOC) Europejskiej Agencji Kosmicznej. W następnych latach GMV uczestniczyła w realizacji licznych projektów dla ESOC i EUMETSAT – dwóch europejskich instytucji kosmicznych z siedzibą w Darmstadt. Na przestrzeni ostatnich 30 lat GMV zdobyła pozycję najważniejszego kontrahenta ESOC w zakresie systemów analizy misji, dynamiki lotu i nawigacji, jak również jednego z głównych dostawców systemów kontroli misji, dynamiki lotu, planowania misji i przetwarzania danych dla EUMETSAT. Oprócz wymienionych powyżej systemów, GMV opracowuje dla ESOC systemy symulacji, oprogramowanie dla stacji naziemnych oraz oprogramowanie związane ze „space debris”. Połączenie z niemiecką firmą pozwoli hiszpańskiej grupie technologicznej umocnić pozycję na niemieckim rynku kosmicznym oraz utrzymać wiodącą rolę w segmencie naziemnym i operacji satelitarnych na świecie.

control center

INSYEN to średniej wielkości niemiecka firma mogąca się pochwalić bogatą historią rozwoju projektów kosmicznych z zastosowaniem najnowszych technologii. Posiada międzynarodowy zespół pracowników i bazę klientów, wśród których znajdują się Niemieckie Centrum Kosmiczne (DLR), publiczna organizacja niemiecka DLR GfR, Agencja Europejskiego GNSS (GSA), operator meteorologiczny Eumetsat czy kanadyjska firma L3 WESCAM produkująca elektro-optyczne wieżyczki obserwacyjne działające w podczerwieni (EO/IR). Najistotniejsza część działalności firmy to projektowanie, obsługa i rozwój usług inżynieryjnych dla wielkich obiektów, takich jak Centrum Kontroli Columbus w Oberpfaffenhofen w Niemczech, czy wsparcie dla operacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i systemu Galileo. Oprócz tego, w oparciu o swe doświadczenie we wspomnianych projektach firma opracowała produkty takie jak symulatory i inne narzędzia pomocnicze dla operacji kosmicznych oraz krytyczne oprogramowanie dla misji kosmicznych.

Powstała w wyniku połączenia firma GMV-INSYEN będzie zatrudniała 120 pracowników. Głównym przedmiotem jej działalności będą prowadzone do tej pory działania GMV GmbH i INSYEN AG oraz intensyfikacja działań pomocniczych dla DLR, ESOC, EUMETSAT i innych klientów z sektora kosmicznego. Z drugiej strony, połączenie obu firm pozwoli wykorzystać w przyszłości ich synergie handlowe, technologiczne i operacyjne, jak również umożliwi dynamiczny rozwój nowej firmy oraz jej udział w europejskich i niemieckich programach kosmicznych.