Zastosowanie najnowszych technologii w precyzyjnym rolnictwie

GMV wykorzystuje najnowsze technologie w platformie internetowej dla precyzyjnego rolnictwa

Połączenie różnych technologii, takich jak IoT, Big Data, Systemy Zarządzania Flotami i Obserwacji Ziemi, pozwoliło GMV opracować zintegrowaną platformę dla precyzyjnego rolnictwa – wineo.

Firma GMV zaprezentowała Wineo na seminarium Jaspersoft. wineo to zintegrowana platforma dla precyzyjnego rolnictwa, łącząca technologie takie jak IoT (Internet of Things), Big Data, Systemy Zarządzania Flotami i Obserwacji Ziemi, aby zaspokoić różne potrzeby nowoczesnego rolnictwa: od organizacji zbiorów plonów po planowanie tras przejazdu maszyn rolniczych.

Ricardo de Castro García – architekt oprogramowania w GMV Secure e-Solutions – zaprezentował platformę na seminarium Jaspersoft. Stanowi ona doskonałe rozwiązanie zaspokajające różne potrzeby nowoczesnego rolnictwa: od organizacji zbiorów plonów po planowanie tras przejazdu maszyn rolniczych. W swej prezentacji Ricardo przedstawił zastosowania poszczególnych technologii: IoT – w przypadku czujników rejestrujących zmienne agroklimatyczne, Big Data – pozwalającej na przechowywanie i tworzenie modeli matematycznych upraw, Obserwacji Ziemi – umożliwiającej analizę obrazów z satelitów, Business Intelligence – służącej do przetwarzania informacji oraz dysponującej narzędziem internetowym zapewniającym dostęp do nich, jak również GIS – pozwalającej na lokalizację każdego z terenów przypisanych do użytkownika korzystającego z platformy.

Wskazał on również bezpośrednie i pośrednie korzyści wynikające z używania platformy, takie jak oszczędność kosztów produkcji i zwiększenie w związku z tym wydajności upraw, czy też znaczna redukcja zanieczyszczeń plonów dzięki stosowaniu środków chemicznych (nawozów i środków grzybobójczych) tylko na tych obszarach, gdzie naprawdę jest to konieczne.

Przeprowadzono też krótką demonstrację funkcjonowania aplikacji sieci web, służącej do sterowania z poziomu platformy, oraz jej potencjału GIS, jak również pokazano zarys architektury jej oprogramowania.

Rozwiązanie TIBCO, Jasper Server, posłużyło GMV do stworzenia zaawansowanego systemu raportowania w ramach narzędzia internetowego, dzięki któremu uzyskano nie tylko przyjazny layout i łatwość obsługi platformy, ale też znacznie udoskonalono możliwości konserwacji oprogramowania Business Intelligence.

Podsumowując, firma GMV miała okazję kolejny raz zastosować rozwiązanie TIBCO Jaspersoft w celu wzbogacenia poszczególnych narzędzi o zaawansowane BI, wykorzystywane we wszystkich niezbędnych obszarach: sterowanie, tradycyjne raportowanie, data visualization i widoki ad hoc. W wyniku tych działań w prosty sposób osiągnięto doskonałą integrację aplikacji z oprogramowaniem BI.

GMV wykorzystuje najnowsze technologie w platformie internetowej dla precyzyjnego rolnictwa