Nowoczesne rozwiązania w sektorze opieki zdrowotnej

GMV proponuje nowoczesne rozwiązania w sektorze opieki zdrowotnej

GMV wzięło udział w trzecim spotkaniu na temat badań naukowych w dziedzinie opieki zdrowotnej na Uniwersytecie im. Carlosa III w Madrycie (UC3M), w którym uczestniczyli również przedstawiciele szpitali publicznych korzystających z Platformy Innowacji w zakresie Technologii Medycznych i Sanitarnych (ITEMAS).

Spotkanie to stanowiło okazję do debaty na temat wyzwań, postępów i propozycji rozwiązań technologicznych dla sektora opieki zdrowotnej, wśród których figurują technologie opracowane przez GMV, zaprezentowane przez Carlosa Royo – Dyrektora ds. Rozwoju Działalności i Rafaela Navajo – menedżera departamentu.

Debatę rozpoczęli Javier Prieto – Wicerektor ds. Polityki Naukowej UC3M oraz Manuel Desco – koordynator platformy ITEMAS, którzy podkreślili wagę badań naukowych i innowacji w projektach europejskich.

Na spotkanie złożyły się prezentacje na temat nowych urządzeń i czujników medycznych, rozwiązań z zakresu biomechaniki i technologii cyfrowych, M-Health, Big Data, diagnostyki obrazowej, biomateriałów, inżynierii tkankowej i druku 3D.

Jednym z ważniejszych celów spotkania jest umocnienie współpracy placówek naukowych z firmami poprzez wspólny udział w projektach i konsorcjach oraz pozyskiwanie finasowania ze źródeł publicznych i prywatnych na badania i rozwój innowacyjnych produktów użytecznych dla ogółu społeczeństwa.

GMV proponuje nowoczesne rozwiązania w sektorze opieki zdrowotnej