Spotkanie grupy ekspertów zajmujących się pomiarami magnetycznymi prowadzonymi przez misję SWARM

Celem finansowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną Misji SWARM jest badanie ziemskiego pola magnetycznego. Konkretnie, wykonano już pomiary pola magnetycznego pochodzącego z rdzenia, płaszcza, skorupy, oceanów, jonosfery i magnetosfery Ziemi. Uzyskane informacje pozwolą naukowcom na lepsze zrozumienie złożonych mechanizmów regulujących pola magnetyczne chroniące naszą planetę.

Urządzenia zainstalowane na wyniesionej na orbitę okołoziemską w 2013 r. konstelacji satelitów SWARM wymagają ciągłych dostosowań, niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej jakości przesyłanych danych.

swarm I

GMV odgrywa bardzo ważną rolę w misji Swarm od samego początku przedsięwzięcia. Nasza firma uczestniczyła w opracowaniu misji jako takiej, w opracowaniu symulatora pozwalającego na kontrolę osiągów systemów, w projekcie, rozwoju, produkcji, integracji, testach i instalacji odbiornika GPS misji oraz w opracowaniu procesorów operacyjnych przetwarzających dane zebrane przez instrumenty znajdujące się na pokładach wszystkich trzech wchodzących w skład konstelacji satelitów, pozwalających na uzyskanie produktów na poziomie 1b i 2 w czasie prawie rzeczywistym.

Na zamówienie ESOC, GMV rozwinęło również centrum kontroli, które otrzymuje i przetwarza wyniki pomiarów przesyłanych przez instrumenty zainstalowane na satelitach oraz generuje polecenia niezbędne do prawidłowego przebiegu misji. Nasza firma opracowała również system kontroli orbitalnej pozwalający na określanie i regulowanie pozycji i ustawienia satelitów oraz przeprowadzanie manewrów modyfikacji orbit niezbędnych do funkcjonowania przebiegu misji.

Polski oddział GMV jest odpowiedzialny za implementację procesorów L1 i L2 dla konstelacji SWARM i uczestniczy w kontroli jakości danych dostarczanych przez satelity.

W połowie marca w siedzibie GMV w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie, podczas którego omówione zostały wspomniane powyżej kwestie dotyczące konstelacji oraz wprowadzone ostatnio udoskonalenia w przetwarzaniu danych. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, przedstawiciele ESA odpowiedzialni za zarządzanie misją oraz partnerzy przemysłowi uczestniczący w produkcji i eksploatacji instrumentów.