GMV przedstawia SUAC3I – system ochrony ośrodków kontroli infrastruktury krytycznej

GMV przedstawia SUAC3I – system ochrony ośrodków kontroli infrastruktury krytycznej

GMV – jako ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który od 1993 roku dostarcza usługi i rozwiązania wykorzystujące najbardziej innowacyjne technologie – zapewnia ochronę systemów informatycznych i infrastruktury wielu spośród największych międzynarodowych koncernów. Aby zapoznać się z bieżącą sytuacją w zakresie cyberbezpieczeństwa, jakiej muszą stawić czoła organizacje, firma zorganizowała spotkanie ze swoimi klientami, w którym uczestniczyli: Javier García Carmona, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Informatycznego w Iberdroli; Ana Santos, Manager Projektów w zakresie Cyberbezpieczeństwa w INCIBE; Markus Rueckert, Inżynier ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ESA (Europejska Agencja Kosmiczna).

Opinie ekspertów na temat cyberbezpieczeństwa

W trakcie spotkania omówiono złożoność, jaką obecnie wykazuje zagadnienie cyberbezpieczeństwa, a także rozmawiano o tym, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa, które nie dysponują środkami niezbędnymi do zapewnienia sobie odpowiedniej ochrony, i jak trudno jest walczyć z zagrożeniem, które ewoluuje z dnia na dzień. Uczestnicy doszli do wniosku, że technologia jest kluczem do rozwiązania tego problemu, zaznaczyli jednak, że aby móc skutecznie stawić czoła hakerom, szczególną uwagę należy poświęcić takim aspektom jak edukacja i uświadamianie personelu organizacji. Ponadto podkreślili wagę kwestii odpowiednich regulacji prawnych, zauważając, że przepisy są niedopracowane i jest ich zbyt wiele. Innym aspektem, który zaakcentowali uczestnicy spotkania, jest potrzeba usprawnienia współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wymiany informacji niezbędnych do tego, by poradzić sobie ze wzrostem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

GMV przedstawia SUAC3I – system ochrony ośrodków kontroli infrastruktury krytycznej

Projekt SUAC3I

Na drugiej części spotkania José María Legido, Dyrektor Regionu Północny Zachód w GMV Secure e-Solutions, przedstawił rezultaty SUAC3I (Secure User Authentication in Control Center for Critical Infraestructures), projektu badawczo-rozwojowego w dziedzinie innowacyjnych technologii bezpieczeństwa przeznaczonych dla zapewnienia ochrony infrastruktury krytycznej, finansowanego przez Komisję Europejską i prowadzonego pod przewodnictwem GMV.

Projekt SUAC3I powstał w odpowiedzi na specyficzne potrzeby personelu operacyjnego ośrodków kontroli infrastruktury krytycznej dotyczące stanowisk użytkownika i/lub stacji roboczych w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu. SUAC3I oferuje rozwiązanie tych problemów, ponieważ zapewnia, bez utraty dostępności, uwierzytelnianie, autoryzację i kontrolę dostępu na poziomie stacji roboczej. Ponadto umożliwia zidentyfikowanie użytkownika korzystającego ze stacji roboczej i dostosowanie jej systemu uwierzytelniania do posiadanych przez niego uprawnień. Niezwykle istotnym elementem uwzględnianym przy projektowaniu i wdrażaniu tego rozwiązania jest również przestrzeganie unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych.