GMV poprawia bezpieczeństwo organów administracji publicznej

GMV poprawia bezpieczeństwo organów administracji publicznej

Stowarzyszenie AMETIC, we współpracy z hiszpańskim Ministerstwem Skarbu i Administracji Publicznej, zorganizowało spotkanie informacyjne na temat nowej wersji Krajowego Schematu Bezpieczeństwa (ENS), opublikowanej niedawno w hiszpańskim dekrecie królewskim nr 951/2015. Spotkanie odbyło się w Madrycie, w siedzibie CEOE (Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Przedsiębiorców), gdzie przybyli przedstawiciele organów administracji publicznej i przemysłu.

GMV poprawia bezpieczeństwo organów administracji publicznej

GMV jako jeden z kluczowych uczestników spotkania wzięło udział w dyskusji z przedstawicielami organów administracji publicznej, której moderatorem był Mariano J. Benito, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Informacji w GMV Secure e-Solutions i członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zaufania AMETIC. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Skarbu i Administracji Publicznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Premiera i Urzędu Miejskiego w Madrycie. Pośród omówionych tematów znalazła się kwestia rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego i wagi podnoszenia świadomości zarówno urzędników, jak i społeczeństwa.

Na koniec spotkania podkreślono, że prowadzone są aktywne działania zmierzające do zrealizowania planu cyfryzacji organów administracji rządowej i instytucji państwowych (Strategia ICT 2015-2020), przyjętego przez Radę Ministrów 2 października bieżącego roku. Wśród celów i kierunków działania zawartych w tymże planie znajduje się bezpieczeństwo i pełne wdrożenie Krajowego Schematu Bezpieczeństwa, realizującego Krajową Strategię Cyberbezpieczeństwa. Odniesiono się również do pierwszej deklaracji usług wspólnych, wśród których znajdują się zarządzane usługi bezpieczeństwa dla administracji rządowej.