Nasz udział w wojskowym monitorowaniu przestrzeni kosmicznej i SDA

SST

Nasz kolega, Ángel Gallego, uczestniczył w 18. dorocznej konferencji Military Space Situational Awareness, która odbyła się w Londynie w dniach 26–27 kwietnia. Spotkanie to skupiało się na nadzorze przestrzeni kosmicznej z perspektywy wojskowej, czyli tym, co jest obecnie znane jako Space Domain Awareness (SDA). Podczas rzeczonego wydarzenia spotykają się przedstawiciele instytucji rządowych i przemysłu z całego świata, aby dzielić się informacjami o swoich doświadczeniach, innowacjach, wyzwaniach oraz przyszłych krokach w tym obszarze – a wszystko to w środowisku współpracy, dającym możliwości uczenia się od siebie nawzajem.

Koncepcja SDA wykracza poza koncepcję cywilnego nadzoru przestrzeni kosmicznej (SSA/SST) – w której to dziedzinie GMV jest już jednym z niekwestionowanych liderów na poziomie europejskim – a polega na wykrywaniu, identyfikacji i charakteryzowaniu obiektów kosmicznych w celu zrozumienia oraz opisania ich zachowania i celów. Ma zatem szczególne znaczenie w dziedzinie wojskowości, stopniowo stając się jednym z podstawowych filarów bezpieczeństwa i obrony przestrzeni kosmicznej.

Dzięki udziałowi GMV w tej konferencji mogliśmy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem w zakresie obserwacji przestrzeni kosmicznej, które teraz wykorzystujemy na polu wojskowości, umacniając naszą pozycję. Obecnie grupa GMV jest także mocno zaangażowana w różne wojskowe projekty związane z nadzorem przestrzeni kosmicznej: rozwój i dostarczanie COTS dla Niemieckiego Wojskowego Centrum SSA (Weltraumlagezentrum) i dla Centrum Operacji Nadzoru Kosmicznego (COVE) hiszpańskiej Armii Powietrznej i Kosmicznej, współpraca w ćwiczeniach wojskowych (US DoD/DoC SACT’s & Global Sentinel i USSF’s JCO). Podkreśla to ważną rolę, jaką nasza firma może odegrać w projektach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) poświęconych przestrzeni kosmicznej, w których SDA obejmuje dużą część działań. Takie wydarzenia pozwalają nam poznać najnowsze osiągnięcia, trendy i najlepsze praktyki, dowodząc naszego zaangażowania w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających potrzebom naszych klientów w tej dziedzinie.

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://www.gmv.com/komunikacja/aktualnosci/nasz-udzial-w-wojskowym-monitorowaniu-przestrzeni-kosmicznej-i-sda