Firma GMV prezentuje swoje systemy nawigacyjne oraz System Dowodzenia i Kontroli dla Artylerii, TALOS, na warsztatach z udziałem firm „18. FUERZA 2035”

Fuerza18

W maju firma GMV wzięła udział w osiemnastych warsztatach z udziałem firm „FUERZA 2035”, których celem jest zestawienie przyszłych potrzeb operacyjnych armii w zakresie geopozycjonowania oraz „specyficznej” amunicji z inicjatywami wdrażanymi przez rozmaite firmy i uczelnie. Podczas tego wydarzenia firma GMV przedstawiła prezentację na temat nawigacji GNSS oraz systemu dowodzenia i kierowania ogniem TALOS.

TALOS to system C4I autorstwa firmy GMV, służący do planowania, prowadzenia i realizacji operacji wojskowej na poziomie taktycznym, pozwalający na integrację różnych funkcji bojowych (dowodzenie, ogień, wywiad, logistyka czy komunikacja). System TALOS umożliwia integralne zarządzanie cyklem wsparcia ogniowego oraz integrację z systemami wsparcia ogniowego państw sojuszniczych przynależnych do grupy ASCA (USA, Francja, Niemcy, Dania, Włochy, Holandia, Norwegia, Turcja, Wielka Brytania).

Prezentacji GMV towarzyszyła wystawa, na której przedstawiono niektóre opracowane przez wspomnianą firmę produkty, w szczególności odbiornik Galileo PRS PRESENCE2, system nawigacji na potrzeby komputera kontroli lotu (FCC) zdalnie sterowanych statków powietrznych ATLANTE oraz systemy nawigacji dla pojazdów lądowych ISNAV i ISNAV Mini.

Ponadto zaprezentowano raport sytuacyjny dotyczący projektów ECOLORSS Europejskiego Funduszu Obronnego, kierowanych przez firmy GMV, FIRES i HYDEF. W ramach tych przedsięwzięć GMV uczestniczy w projektowaniu systemów naprowadzania, nawigacji i sterowania dla amunicji, w tym rozwiązań z zakresu odpornej nawigacji w środowiskach o niekorzystnych warunkach dla pomiarów GNSS.

 

Sector
Not show on Home
Inactiu

Source URL: https://www.gmv.com/komunikacja/aktualnosci/firma-gmv-prezentuje-swoje-systemy-nawigacyjne-oraz-system-dowodzenia-i