Wystrzelenie sondy DART rozpoczyna misję HERA

HERA

24 listopada NASA z powodzeniem wystrzeliła swoją sondę DART (Double Asteroid Redirection Test). Jest to misja skierowana na małą asteroidę Dimorphos, z którą ma się ona celowo zderzyć, aby jesienią 2022 roku nieznacznie dokonać zmiany jej orbity.

DART jest częścią misji AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment) – międzynarodowej współpracy między Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Północnoamerykańską Agencją Kosmiczną (NASA), której główny cel polega na badaniu, za pomocą techniki impaktora kinetycznego (ze strony DART), zmian orbity bliskiego Ziemi binarnego systemu asteroid o nazwie Didymos, a także na jego późniejszej obserwacji i określeniu charakterystyki (ze strony HERA). System ten składa się z dwóch asteroid: Didymain, czyli większej asteroidy o średnicy 780 metrów, oraz Dimorphos – drugorzędnej asteroidy krążącej wokół tej pierwszej, o szerokości 160 metrów, ku której zmierza sonda DART w ramach tej misji NASA.

Oczekuje się, że misja europejska HERA dotrze do tego systemu w 2024 r., aby zrealizować podwójny cel: z jednej strony opracować i zademonstrować nowe technologie obrony planetarnej, a z drugiej scharakteryzować system asteroid po uderzeniu DART, uzyskując dane o ogromnej wartości, które umożliwią opracowanie odpowiedniej strategii w obliczu realnego ryzyka uderzenia obiektu w Ziemię.

HERA dysponuje opracowanym przez firmę GMV systemem naprowadzania, nawigacji i sterowania, który umożliwi wejście na orbitę oraz autonomiczne zbliżenie się do asteroid mogących stwarzać ryzyko uderzenia w Ziemię bądź też mających znaczenie naukowe lub komercyjne.

W ostatnim czasie system naprowadzania, nawigacji i sterowania misji HERA pomyślnie przeszedł wstępny przegląd projektu (PDR), którego celem było ujednolicenie wymogów oraz przedstawienie wstępnego projektu konstrukcyjnego systemu, a tym samym umożliwienie rozpoczęcia etapu projektowania szczegółowego i fazy wdrożeniowej.

Manewry zbliżenia i nawigacja wokół asteroid to niezwykle wymagające zadania. Niewielkie rozmiary i masy tych ciał niebieskich oraz ich nieregularne kształty, jak również nieznane środowisko głębokiej przestrzeni kosmicznej sprawiają, że bardzo trudno jest bezpiecznie sterować statkami kosmicznymi znajdującymi się w ich pobliżu. W tym celu firma GMV opracowuje wysoce innowacyjny system GNC, zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo niezbędne dla powodzenia misji.

System GNC opracowany przez GMV dla misji HERA realizuje samodzielnie plan lotu określony przez kontrolerów na ziemi, stopniowo zwiększając poziom swojej autonomii, aż do momentu obliczania na pokładzie manewrów lotu na określonej wysokości lub wykonywania manewrów pozwalających na uniknięcie kolizji.

W ramach tej misji firma GMV jest również odpowiedzialna za zaprojektowanie oraz opracowanie systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania Juventas – jednego z dwóch podróżujących na pokładzie Hery CubeSatów, który po wypuszczeniu z sondy zbliży się na bardzo małe odległości do Dimorphos w celu zbadania jej wewnętrznej struktury za pomocą wbudowanego radaru, a także z zamiarem ostatecznego wylądowania na tej asteroidzie.

Sector

Source URL: http://www.gmv.com/komunikacja/aktualnosci/wystrzelenie-sondy-dart-rozpoczyna-misje-hera