Finanse

Od ponad 35 lat zaufany partner technologiczny wiodących światowych banków

digitizing your business
Przegląd ogólny

Jesteśmy zaufanym partnerem w cyfryzacji Twojej firmy

Od ponad 35 lat towarzyszymy dużym instytucjom bankowym w cyfryzacji ich działalności, zorientowanej na konsumenta internetowego, który wymaga mobilności, elastyczności, przejrzystości i bezpieczeństwa cyfrowego.

 • Ochrona przed oszustwami bankowymi z pomocą sztucznej inteligencji
 • Stosowanie technik analizy zagrożeń w celu zapobiegania incydentom
 • Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie najlepszych środków cyberbezpieczeństwa w bankomatach
 • Tworzenie globalnej aplikacji do zarządzania wszystkimi działaniami w obszarze bezpieczeństwa korporacyjnego
 • Pomoc w zarządzaniu ryzykiem i zgodności z prawem, gwarantujące bezpieczeństwo i transparencję
Podsektory

Rozwiązania dla sektora finansowego

identificar

Zdobywamy wiedzę i umiejętności organizacyjne niezbędne do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Twojej organizacji.

 • Tworzenie regulacji, plan generalny i system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Określenie kontroli, wskaźników i ośrodków sterowania
 • Audyty zgodności z prawem (RODO, ENS, PIC…)
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem
proteger

Wdrażamy środki ochronne, aby zapewnić działanie Twoich usług korporacyjnych. Zapewniamy Twojej organizacji możliwość ograniczenia lub powstrzymania skutków zdarzenia naruszającego cyberbezpieczeństwo.

 • Doradztwo w zakresie wprowadzania nowych technologii
 • Wdrażanie rozwiązań technologicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Produkcja rozwiązań i usług własnych

Produkty

detectar

Identyfikujemy na czas zdarzenia naruszające cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie.

 • Diagnostyka specjalistyczna (hakerstwo, kod źródłowy itp.)
 • Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach
 • Red team
 • Infrastruktura ciągłego monitoringu
 • Centra operacji bezpieczeństwa (ang. Security Operations Center, SOC) GMV
responder

Oferujemy środki działania w przypadku zdarzenia naruszającego cyberbezpieczeństwo, które mają na celu jak największe ograniczenie skutków zdarzenia.

GMV-CERT:

 • USŁUGI PROAKTYWNE
  • Oceny
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Inteligencja
 • USŁUGI REAKTYWNE
  • Zarządzanie incydentami
  • Analiza ekspercka
recuperar

Mamy zdolność do usuwania skutków i dostosowania, minimalizując wpływ czynnika czasu.
Definicja i wykonanie:

 • Analiza wpływu na działalność (ang. Business Impact Analysis, BIA)
 • Planowanie ciągłości działania
 • Testy
Protección para el sistema financiero

Jesteśmy specjalistami w zakresie analizy bardzo dużej ilości informacji. Nasze rozwiązania nie tylko monitorują podejrzane działania związane z nadużyciami wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ale także są wystarczająco inteligentne, aby prawidłowo identyfikować realne nadużycia. Zarówno narzędzia, jak i usługi inteligencji i analizy danych stanowią punkt zwrotny w walce z oszustwami, ponieważ zapewniają natychmiastowe działanie niezbędne do podejmowania właściwych decyzji.

Detectar fraudes en el sector financiero

Wykorzystujemy zalety, jakie dają nam dane typu Big Data i sztuczna inteligencja, tworząc repozytorium informacji o oszustwach i wykorzystując je w celu wzmocnienia rozwiązań, które pozwalają na rozszerzenie i uzupełnienie tradycyjnego zarządzania SIEM (ang. Security Information and Event Management).

Checker ATM

Checker ATM Security® to wiodący na rynku produkt z zakresu cyberbezpieczeństwa, zaprojektowany specjalnie z myślą o bankomatach i kioskach. Checker® pomoże Państwu chronić swoją sieć bankomatów przed atakami logicznymi, spełniając równocześnie wymagania normy PCI-DSS, w sposób szybki i skuteczny, nawet w przypadku nieobsługiwanych wersji systemu operacyjnego bankomatów.

Produkty

Ciberseguridad

Oferujemy sektorowi finansowemu korzyści płynące z technologii chmury: oszczędność kosztów, wydajność i elastyczność, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 • Doradztwo w zakresie usług w chmurze
 • Integracja usług w chmurze
 • Rozwiązania CASB
 • Audyt bezpieczeństwa aplikacji w chmurze
 • Usługi DRM
 • Usługi uwierzytelniania
   
Riesgo y cumplimiento

Zapewniamy instytucjom finansowym specjalistyczną wiedzę, która pomaga im spełniać surowe wymagania typowe dla ich branży, gwarantujące bezpieczeństwo i przejrzystość usług poprzez identyfikowanie, zapobieganie, monitorowanie, wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń.

 • Analiza ryzyka
 • Doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Różnicowa analiza normatywna (GAP)
 • Zarządzanie kontrolami i dowodami
 • Doradztwo w zakresie systemów zarządzania
 • Nadzór cyfrowy
 • Audyt PCI-DSS

Source URL: http://www.gmv.com/sektory/finanse