Ofertes de Treball

Arquitecte de xarxes i sistemes

Ref.: 1217

Experiència: De 3 a 5 anys
País: Espanya
Ciutat:  Madrid - Tres Cantos

Descripció

El candidat s’unirà a la divisió del segment de terra satel·litari com a responsable del disseny, la integració i validació de la xarxa i el maquinari de TI (servidors, bastidors, cablejat, etc.). El candidat donarà suport en els diferents programes de la divisió amb les responsabilitats següents: analitzar els requisits del client, definir i documentar la solució, supervisar i controlar l’adquisició i l’assemblatge del maquinari de TI, el lliurament de maquinari al client i la gestió del manteniment i manteniment del maquinari, obsolescència, etc. El candidat s’assegurarà que l’equip integrat compleixi els requisits del client, inclosos els requisits de control de qualitat (per exemple, etiquetatge). La persona seleccionada informarà directament el cap de la divisió, i oferirà suport als diferents gerents de projectes i validació. El candidat interactuarà amb el client per definir la solució final, oferir suport i manteniment.

Requisits

- Titulació: Grau superior en sistemes i xarxes
- Nivell d’anglès: Intermedi alt
- Coneixements tècnics:

  • Disseny i administració de xarxes
  • Màquines virtuals VmWare
  • Unix/Linux
  • MS Office (Word, Excel)
  • Anglès

- Coneixements valorables:

  • Estàndards d’ESA (ECSS)
  • Elaboració de documentació (HW, Network design)
  • Configuration Control
  • Gestió de subcontractistes