Cap de Secció, GMV Aerospace. Madrid

Víctor Pozo
Víctor Pozo

Treballar a GMV significa treballar amb els teus col·legues de la Universitat, amb vells i nous amics, en un lloc on tothom dóna el millor de si cada dia, on tots estan desitjosos d’aprendre coses noves i aconseguir nous reptes, on sempre trobes suport per afrontar les dificultats. Un lloc magnífic on he participat durant els últims 10 anys.