Casos d’èxit

SISTEMA INTEL·LIGENT PER AL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE LA CIUTAT DE TOLEDO

Cas d’èxit Toledo

Solució integral avançada de gestió de flota, gestió automatitzada de bitllets, informació a l’usuari i seguretat que facilita a UNAUTO (grup Ruiz) la gestió òptima del servei de transport urbà de Toledo i proporciona als viatgers informació fiable i facilitat en els processos de pagament.

Més informació:

+   Video

+    PDF

SISTEMA INTEL·LIGENT PER AL TRANSPORT PÚBLIC A L’ILLA DE XIPRE

Cas d’èxit Xipre

El Ministeri de Transport, Comunicacions i Obres Públiques de Xipre ha confiat en GMV per a la implantació d’un sistema ITS multioperador que cobreixi el transport públic del país. El sistema inclou de manera integrada gestió de flota i gestió automatitzada de bitllets, així com informació a l’usuari avançada. El sistema implantat ha cobert completament els objectius del Ministeri tant en funcionalitat com en terminis.

Més informació:

+   Video

+    PDF

Sistema d’optimització de la planificació per a Transabus Balear a l’illa de Mallorca

ITS Mallorca

TRANSABUS BALEAR ha optimitzat la planificació del servei de transport públic, passant d’eines manuals tradicionals a una eina que gestioni de manera integrada tot el cicle de vida del servei. La solució implantada, basada en l’eina GMV-Planner, és un sistema de planificació i optimització del transport públic urbà i interurbà.

Més informació:

+ Video

+ PDF