Serveis Gestionats de Sistemes d’Informació

GMV disposa de coneixement i experiència en àrees com la mobilitat, la seguretat de la informació, i la gestió de plataformes de telecomunicacions

Servei de Help Desk
Presta assistència per a la consultoria i l’assessorament sobre el funcionament d’un sistema en producció. Inclou assistència per a la gestió i l’escriptura d’informes d’avaria, problemes d’operació, rutines i documentació d’operació i manteniment, etc.

Manteniment de Programari

  • Manteniment correctiu: consisteix en el subministrament i la instal·lació de lliuraments programari per a la reparació de fallades de funcionament del programari propi no crítics.
  • Manteniment preventiu: activitats d’administració i de gestió operacional per a l’assegurament del funcionament del sistema segons l’esdevenir del temps sense augment de funcionalitat (anàlisi de fitxers de log, ...).
  • Manteniment perfectiu: aquest servei consisteix en el desenvolupament d’actualitzacions del programari propi i la instal·lació d’actualitzacions de programari de tercers.

Gestió D'Avaries 7X24
Aquest servei consisteix en la reparació d’avaries del sistema amb condicions de servei adaptades per a sistemes crítics. Les condicions de servei dependran del nivell de l’avaria (Crític, Greu o Menor).

Monitoratge de Plataformes i Serveis
Aquest servei de monitoratge s’enfoca cap a la detecció d’incidències de servei i d’incidents de seguretat (relacionats amb la integritat i confidencialitat de la informació).
La prestació del servei es fonamenta en el desplegament d’una infraestructura de monitoratge que de forma contínua rep informació dels sistemes gestionats. El servei de monitoratge preveu la modalitat de prestació i nivell de servei en horari 24x7.

GMV SOLUCIONS

Documentació

Referencies

Clients de GMV en l’àrea de Telecomunicacions