gncde ACED-Tool

L’ eina de disseny de controladors i estimadors automàtics ajuda en el procés de síntesi i anàlisi d’un compensador o un observador d’estat per al problema del control. És capaç de treballar amb les representacions de models en planta obtingudes de la plantilla d’anàlisi i disseny o amb models en planta importats de l’espai de treball Matlab, fitxers binaris Matlab o fitxers de dades ASCII. Ofereix capacitats completes de síntesi i anàlisi de controladors: CISO i MIM (tècniques de control Classic i Robust).

Eina ACED