elcano Característiques Principals

Els dos conceptes bàsics d’elcano són anàlisi i configuració. En cada configuració s’estableixen els paràmetres necessaris per a l’execució de l’anàlisi. És a dir, la constel·lació que es vol optimitzar no es configura dins l’anàlisi corresponent, sinó que es tria d’entre la llista de constel·lacions disponibles, que s’elabora i gestiona en el mòdul corresponent de configuració.

Tot i que és completament transparent per a l’usuari, elcano implementa una base de dades interna per a la gestió de tots els elements necessaris per a la correcta execució de l’eina, és a dir, de tots els elements d’anàlisi i de configuració.

elcano es comercialitza com qualsevol aplicació estàndard de Windows. La finestra MMI principal es mostra en la figura següent:
 

elcano

Com es pot veure, la finestra principal permet fer les activitats d’anàlisi i de configuració dels diversos elements que formaran part dels escenaris.

Des del panell d’anàlisi es poden dur a terme les tasques següents:

 • Optimitzar una constel•lació perquè compleixi determinades prestacions especificades per l’usuari. 
 • Obtenir l’estadística d’errors en el satèl•lit d’una constel•lació. 
 • Analitzar l’estabilitat d’una constel•lació al llarg del temps. 
 • Calcular les xifres de precisió del posicionament de l’usuari sobre una àrea de servei determinada. 
 • Calcular la disponibilitat del posicionament i el risc de continuïtat sobre una àrea de servei determinada. 
 • Caracteritzar la covariància del procés de determinació d’òrbita i sincronització de temps (ODTS). 
 • Caracteritzar la covariància d’un mètode de posicionament precís de punt (PPP).

Dins cada mòdul s’ofereixen diverses capacitats gràfiques de visualització. Clicant el botó Configuració (icona de clau anglesa) s’obre el panell de Configuració, tal com es mostra en la figura següent:

elcano

Des d’aquest panell es poden dur a terme les tasques següents:

 • Configuració de la constel•lació, amb plantilles de constel·lacions i models d’errors de satèl•lit 
 • Pressupostos d’error de rang equivalent d’usuari (UERE) 
 • Àrees de servei d’usuari 
 • Xarxa d’estacions de referència