eclayr Característiques Principals

Les característiques principals d’eclayr són les següents:

 • Total conformitat amb RTCA/DO229 (SBAS-MOPS) versió A, C i D (seleccionable per l’usuari). 
 • Suport en entorns multiconstel·lació (GPS, GLONASS i Galileo). 
 • Admet freqüència simple i bifreqüència SBAS. 
 • Recuperació automàtica de les dades de referència i reals necessàries per a l’avaluació del rendiment. 
 • Interfície d’usuari potent per a la presentació de resultats estadístics i mapes de color de prestacions. 
 • Generació automàtica d’informes complets d’avaluació de prestacions, en format html i pdf. 
 • S’executa en qualsevol ordinador de sobretaula o portàtil estàndard amb Windows XP/Vista/7. 

Anàlisi de prestacions incloses en el domini de rang admès per eclayr:

 • Anàlisi d’error residual dels satèl·lits en el pitjor emplaçament de l’usuari (SREW).
 • Anàlisi d’error residual diferencial de l’usuari (UDRE).
 • Anàlisi de retard ionosfèric vertical en un mallat de punts (IGP) (GIVD).
 • Anàlisi d’error ionosfèric vertical en un IGP (GIVE).
 • Anàlisi de compensació temporal per a cada constel·lació suportada (ex.: GPS, GLONASS, Galileo) respecte del temps de referència SBAS.

 

eclayr
eclayr

Anàlisi de domini de posició inclosos en el domini de rang admès per eclayr:

 • Anàlisi de nivells de protecció (xPL).
 • Anàlisi d’errors de posició (xPE).
 • Anàlisi de disponibilitat (xPL vs. xAL).
 • Anàlisi d’índex de seguretat (xPE / xPL).
 • Anàlisi de risc de continuïtat.
 • Anàlisi de disponibilitat de servei i cobertura.

 

eclayr
eclayr

eclayr recupera automàticament, des de servidors configurables per l’usuari, les dades de referència necessàries per a l’avaluació de prestacions, com, per exemple:

 • Dades de referència (truth reference) per a efemèrides i biaixos de rellotges de satèl·lits (fitxers SP3-c)
 • Dades de referència per a valors de la ionosfera i TGD (fitxers IONEX)
 • Difusió de dades d’efemèrides de navegació (fitxers RINEX)
 • Biaixos de codi P1-C1 (fitxers DCB)
 • Compensacions dels centres de fase de l’antena de satèl·lits (ANTEX)
 • Missatges EGNOS de radiodifusió (format EDAS/EMS) per a anàlisis automàtiques de prestacions per a EGNOS