codelogin un mur que els troians no podran saltar

El màxim desafiament a què s’enfronta avui dia el control d’accés remot segur als sistemes és el fet que la plataforma d’accés no pot considerar-se segura. Això és així per la proliferació de mecanismes d’introducció de programari maliciós als ordinadors d’accés (comunament denominats “troians”).

Les aplicacions antivirus i anticucs del mercat, per diversos motius, no poden combatre eficaçment els troians. Per tant, garantir que els ordinadors des dels quals s’accedeix remotament als sistemes estan lliures de troians és, en el millor dels casos, una tasca complicada quan els ordinadors estan sota control d’una organització que gestiona la seguretat, i en el pitjor dels casos, una feina impossible si són ordinadors públics o personals sota control de l’usuari.

codelogin fa servir el telèfon mòbil de l’usuari per garantir un accés remot segur des de qualsevol ordinador fins i tot en presència de troians, i tot això d’una manera amigable i senzilla per a l’usuari.

codelogin únicament requereix que el telèfon mòbil de l’usuari estigui equipat amb càmera i tingui accés a Internet, bé mitjançant xarxa mòbil o Wi-Fi. codelogin és tan senzill de fer servir com fer una foto amb el mòbil i té múltiples avantatges:

  • codelogin permet l’accés segur a qualsevol usuari a un sistema local o remot utilitzant tecnologies d’autenticació forta (doble factor: “alguna cosa que tens” i “alguna cosa que saps”).
  • codelogin utilitza com a dispositiu d’autenticació el telèfon mòbil habitual de l’usuari (que proporciona “alguna cosa que tens” sense necessitat d’adquirir un token addicional).
  • codelogin proporciona accés al sistema sense que l’usuari hagi de fer servir cap perifèric de l’ordinador des del qual s’accedeix (ni el teclat ni el ratolí).
  • codelogin evita que el programari maliciós, resident a l’ordinador client, manipuli transaccions sensibles de l’usuari o faci transaccions fraudulentes.

[ info]